พัฒนาโดย นางสาวซานียะห์ อับดุลเลาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพร.สายบุรี

ชื่อผู้ใช้ : 

รหัสผ่าน : 

 


 ค้นหาตามชื่อบริษัท:  

ชื่อบริษัท
เลขที่บิล
เล่มที่
วันที่แจ้งหนี้
จำนวนเงิน(บาท)
สามารถตั้งเบิกจ่ายได้
วันที่จ่ายเงิน
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170915491
2018-06-01
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV61010405
2018-06-01
26,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV18-00034
2018-06-01
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1801170
2018-06-01
53,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0405561
2018-06-01
8,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00044864
2018-06-01
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
6102018
2018-06-01
25,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV6102007
2018-06-01
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
N0100152
2018-06-01
14,440.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
IV6006-7063
2018-06-01
19,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
831100596
2018-06-01
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
61000159
2018-06-01
44,605.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
18BU00327
2018-06-01
3,240.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6100285
2018-06-01
4,187.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
841100499
2018-06-01
1,458.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1712310
2018-06-01
26,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณพลาสติก
IV610108-005
2018-06-01
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
821103342
2018-06-01
50,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS6100233
2018-06-01
3,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
026
76
2018-06-01
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
31827
2018-06-01
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0404577
2018-06-01
5,325.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
61005608
2018-06-01
11,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1715835
2018-06-01
82,170.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741112289
2018-06-01
2,578.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60121378
2018-06-01
1,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1712-A0657
2018-06-01
555.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
IV61010903
2018-06-01
43,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคที เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17/1098
2018-06-01
19,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านทอพพิเคิลเมด
61112
2018-06-01
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0405732
2018-06-01
4,285.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6102100
2018-06-01
9,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2980
2018-06-01
80,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
841100824
2018-06-01
1,120.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
60/0586
2018-06-01
3,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
N0100155
2018-06-01
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
131
2018-06-01
10,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60034509
2018-06-01
2,078.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST61124
2018-06-01
22,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60012755
2018-06-01
3,528.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
841100680
2018-06-01
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
60013251
2018-06-01
6,480.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
165590
2018-05-31
11,442.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
608196
2018-05-31
3,975.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6011022
2018-05-31
2,020.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ทีเค เมดดิเทค
TK61-20107
2018-05-31
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325470266
2018-05-31
809.98
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1719821
2018-05-31
1,458.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
146385
2018-05-31
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161277843
2018-05-31
11,449.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447409635
2018-05-31
8,025.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
l.6102/0059
2018-05-31
2,060.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0070294
2018-05-31
3,775.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
61000565
2018-05-31
28,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104180100308
2018-05-31
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2018000173
2018-05-31
5,136.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
141010437
2018-05-31
2,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM6011-029
2018-05-31
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6100468
2018-05-31
18,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-22716
2018-05-31
8,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
567220
2018-05-31
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325962741
2018-05-31
4,494.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161362140
2018-05-31
12,091.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
66355
2018-05-31
7,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1800953
2018-05-31
14,522.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
101180101482
2018-05-31
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017122006
2018-05-31
21,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6039794
2018-05-31
2,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-22835
2018-05-31
15,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1061001913
2018-05-31
3,477.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
567479
2018-05-31
22,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
61IV000012
2018-05-31
2,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
165606
2018-05-31
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
606779
2018-05-31
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เจ.อาร์.พี.อุปกรณ์การแพทย์
JR600904
2018-05-31
22,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
8064
08
2018-05-31
72,210.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ทีเค เมดดิเทค
NN60-10325
2018-05-31
64,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5326069827
2018-05-31
1,349.97
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310187402093
2018-05-31
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1718959
2018-05-31
8,955.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
IVN102018010479
2018-05-31
2,943.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
145440
2018-05-31
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161326038
2018-05-31
6,099.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447417426
2018-05-31
16,906.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0070295
2018-05-31
2,660.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
61000784
2018-05-31
2,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
103180100403
2018-05-31
2,710.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
61000784
2018-05-31
2,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6011472
2018-05-31
1,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ทีเค เมดดิเทค
TK61-20108
2018-05-31
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325961571
2018-05-31
4,419.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161115281
2018-05-31
79,929.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
65885
2018-05-31
14,740.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
K6101/0061
2018-05-31
3,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104180100295
2018-05-31
2,812.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2017004637
2018-05-31
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM6101-328
2018-05-31
99,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017121164
2018-05-31
13,684.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6041722
2018-05-31
23,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-22569
2018-05-31
40,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060030033
2018-05-31
8,453.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
561686
2018-05-31
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
61IV000167
2018-05-31
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
167039
2018-05-31
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เจ.อาร์.พี.อุปกรณ์การแพทย์
JR610218
2018-05-31
2,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ทีเค เมดดิเทค
NN60-10324
2018-05-31
61,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5326034776
2018-05-31
16,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
311277402661
2018-05-31
66,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
66358
2018-05-31
99,904.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1801650
2018-05-31
4,165.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี่
HL61/20016
2018-05-31
41,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
61000565
2018-05-31
28,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017121414
2018-05-31
36,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6100457
2018-05-31
48,680.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU8011113
2018-04-18
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
N0103129
2018-04-18
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU8010010
2018-04-18
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017023981
2018-04-18
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS180116-067
2018-04-18
3,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7121034
2018-04-18
14,755.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1202838
2018-04-18
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
N0103129
2018-04-18
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017022733
2018-04-18
6,163.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS180104-019
2018-04-18
2,160.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU8010854
2018-04-18
3,045.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2018001711
2018-04-18
1,232.64
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS171221-044
2018-04-18
45,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
60/0293
2018-03-30
1,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104171100152
2018-03-30
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104171200255
2018-03-30
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
60/0495
2018-03-30
6,870.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN6011183
2018-03-28
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN601100317
2018-03-28
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161237501
2018-03-28
3,295.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี่
HL60/010096
2018-03-28
7,210.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU16903
2018-03-28
13,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IVU-60031473
2018-03-28
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV0203228
2018-03-28
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH6010/0065
2018-03-28
7,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
V6010/0022
2018-03-28
4,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1709101867
2018-03-28
3,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-201709876
2018-03-28
13,404.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง
DHC6010090
2018-03-28
33,890.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1160993345
2018-03-28
19,431.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731108291
2018-03-28
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี่
HL60/010223
2018-03-28
19,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU14473
2018-03-28
15,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
558405
2018-03-28
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
SC60120119
2018-03-28
45,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV003120
2018-03-28
1,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN601200048
2018-03-28
8,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV60121468
2018-03-28
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้น
60/06020
2018-03-28
24,075.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161044317
2018-03-28
7,222.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
142801
2018-03-28
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1712618
2018-03-28
33,170.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C134265
2018-03-28
1,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1161232843
2018-03-28
4,066.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731108172
2018-03-28
10,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU18545
2018-03-28
1,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1171107105
2018-03-28
2,407.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1708479
2018-03-28
53,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060025155
2018-03-28
6,955.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
565047
2018-03-28
520.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV003426
2018-03-28
8,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เจ.อาร์.พี.อุปกรณ์การแพทย์
JR600904
2018-03-27
22,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6012252
2018-03-27
1,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV060003420
2018-03-27
43,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6011002757
2018-03-27
2,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6030236
2018-03-27
1,680.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731106317
2018-03-27
10,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104171200170
2018-03-27
5,625.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6022070
2018-03-27
6,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1713647
2018-03-27
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV601107-024
2018-03-27
2,520.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
6041928
2018-03-27
4,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS171221-091
2018-03-27
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1714841
2018-03-27
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60046950
2018-03-27
23,112.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6035574
2018-03-27
17,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลเบิ้ล ไซเอนซ์ เทค จำกัด
502858
2018-03-27
86,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN601000006
2018-03-27
15,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV60111557
2018-03-27
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
164286
2018-03-27
6,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6009576
2018-03-27
27,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6010000020
2018-03-27
3,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1717515
2018-03-27
9,182.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6031475
2018-03-27
12,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731107552
2018-03-27
1,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
141457
2018-03-27
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
101171100254
2018-03-27
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6030234
2018-03-27
10,980.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0403499
2018-03-27
1,230.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านอิลฮัม ครุภัณฑ์
127
2018-03-27
11,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17100334
2018-03-27
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS171211-024
2018-03-27
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1708782
2018-03-27
3,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6035268
2018-03-27
25,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
6011032
2018-03-27
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2017003917
2018-03-27
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV60081431
2018-03-27
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
163274
2018-03-27
6,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
129
2018-03-27
3,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6011386
2018-03-27
34,925.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6010004064
2018-03-27
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
I6010017
2018-03-27
5,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
130
61
2018-03-27
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จำกัด
90756
2018-03-27
3,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6034814
2018-03-27
4,187.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0402455
2018-03-27
2,766.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104171100536
2018-03-27
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6022058
2018-03-27
14,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1709424
2018-03-27
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV6011-0008
2018-03-27
7,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS171115-069
2018-03-27
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1714341
2018-03-27
4,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60054977
2018-03-27
1,669.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6035271
2018-03-27
29,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV22493
2018-03-27
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
162316
2018-03-27
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7111117
2018-03-27
3,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS6011000366
2018-03-27
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS6010000318
2018-03-27
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1716760
2018-03-27
7,480.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6029156
2018-03-27
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731106918
2018-03-27
10,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
103171100418
2018-03-27
2,710.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6023006
2018-03-27
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0069242
2018-03-27
4,751.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV601107-018
2018-03-27
37,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60495457
2018-03-27
7,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS171124-040
2018-03-27
2,160.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1714355
2018-03-27
9,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6035379
2018-03-27
20,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
6011033
2018-03-27
1,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV6010069
2018-03-27
2,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลเบิ้ล ไซเอนซ์ เทค จำกัด
502918
2018-03-27
43,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN601100227
2018-03-27
2,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV60110186
2018-03-27
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
165040
2018-03-27
1,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6010076
2018-03-27
27,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6011000505
2018-03-27
1,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1719650
2018-03-27
3,440.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
143421
2018-03-27
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104171100295
2018-03-27
5,625.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6032865
2018-03-27
3,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0403453
2018-03-27
3,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104171200431
2018-03-27
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17110149
2018-03-27
1,990.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6018762
2018-03-27
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1710286
2018-03-27
6,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6040796
2018-03-27
4,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2017004074
2018-03-27
3,852.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60046736
2018-03-27
1,669.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-22281
2018-03-27
8,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
5336
107
2018-03-27
37,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
166317
2018-03-27
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601063678
2018-03-26
7,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6004820
2018-03-26
4,815.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325347368
2018-03-26
4,494.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601082011
2018-03-26
26,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60019347
2018-03-26
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601117887
2018-03-26
3,780.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601079954
2018-03-26
30,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6005189
2018-03-26
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1101597
2018-03-26
7,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI171016110
2018-03-26
14,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601109645
2018-03-26
80,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325291984
2018-03-26
39,376.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60021908
2018-03-26
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447389461
2018-03-26
14,445.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60021376
2018-03-26
6,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601113440
2018-03-26
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601092323
2018-03-26
36,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1002451
2018-03-26
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601080301
2018-03-26
75.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6004118
2018-03-26
15,268.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325715267
2018-03-26
2,498.45
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601092397
2018-03-26
82,820.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
110733731
2018-03-26
1,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60021378
2018-03-26
14,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601109300
2018-03-26
9,220.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601079156
2018-03-26
30,220.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601079334
2018-03-26
8,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6004934
2018-03-26
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325725416
2018-03-26
5,992.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI171203716
2018-03-26
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601081603
2018-03-26
26,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325414235
2018-03-26
35,952.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60022827
2018-03-26
73,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447389359
2018-03-26
14,766.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60020422
2018-03-26
58,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601113429
2018-03-26
52,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601079107
2018-03-26
40,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1102746
2018-03-26
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601073651
2018-03-26
20,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5325503236
2018-03-26
8,025.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601092310
2018-03-26
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447379591
2018-03-26
2,974.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60021377
2018-03-26
8,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601112294
2018-03-26
30,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601092340
2018-03-26
60,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1102989
2018-03-26
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188212
2018-02-27
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188215
2018-02-27
1,883.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188211
2018-02-27
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188220
2018-02-27
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
201091
2018-02-27
2,589.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188217
2018-02-27
2,161.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188214
2018-02-27
64.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด
188218
2018-02-27
267.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188213
2018-02-27
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188209
2018-02-27
117.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188210
2018-02-27
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188221
2018-02-27
481.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188219
2018-02-27
2,150.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
188216
2018-02-27
2,033.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017100577
2018-01-30
12,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017100108
2018-01-30
17,105.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณพลาสติก
IV601018-019
2018-01-29
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5808-0339
2018-01-29
71,520.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721133948
2018-01-29
49,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
125
2018-01-29
10,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104170700072
2018-01-29
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
8062
08
2018-01-29
21,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ์ เมดดิเทค จำกัด
60100054
2018-01-29
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6026882
2018-01-29
1,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
311077401860
2018-01-29
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0400356
2018-01-29
15,125.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
110733731
2018-01-29
1,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60014039
2018-01-29
8,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447330701
2018-01-29
7,383.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-10-0333
2018-01-29
11,502.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0396070
2018-01-29
2,475.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601064208
2018-01-29
27,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0119
003
2018-01-29
23,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV6010-0023
2018-01-29
3,220.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6008/12440
2018-01-29
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741109406
2018-01-29
10,570.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60100048
2018-01-29
4,335.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1000138
2018-01-29
7,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
557177
2018-01-29
1,245.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU091087
2018-01-29
22,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เจ.อาร์.พี.อุปกรณ์การแพทย์
JR600904
2018-01-29
22,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6010002267
2018-01-29
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV60100037
2018-01-29
2,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1160938223
2018-01-29
79,929.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-10-0332
2018-01-29
95,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0396679
2018-01-29
3,443.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU15255
2018-01-29
3,240.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601100100
2018-01-29
52,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0069294
2018-01-29
10,272.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
040
1999
2018-01-29
65,163.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV6011-0007
2018-01-29
11,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60438590
2018-01-29
6,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS171017-092
2018-01-29
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1713352
2018-01-29
49,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6009/10637
2018-01-29
4,125.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C133449
2018-01-29
1,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017101851
2018-01-29
21,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
557643
2018-01-29
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600900188
2018-01-29
9,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV6011/003
2018-01-29
24,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60026877
2018-01-29
2,120.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1160894224
2018-01-29
4,066.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1714714
2018-01-29
17,707.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6025511
2018-01-29
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0400082
2018-01-29
8,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60013494
2018-01-29
14,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60606
2018-01-29
30,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
PC001620
2018-01-29
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447345794
2018-01-29
14,445.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
101170900835
2018-01-29
3,210.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601100087
2018-01-29
43,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C133108
2018-01-29
6,268.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1171008528
2018-01-29
1,653.15
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2017003621
2018-01-29
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M1001442
2018-01-29
10,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
5301
107
2018-01-29
58,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721131971
2018-01-29
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
606323
2018-01-29
3,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เจ.อาร์.พี.อุปกรณ์การแพทย์
1119
60
2018-01-29
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6026881
2018-01-29
7,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV601100007
2018-01-29
44,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447289539
2018-01-29
1,712.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-09-0431
2018-01-29
88,361.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0396665
2018-01-29
1,150.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV17-47462
2018-01-29
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU14671
2018-01-29
3,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601068662
2018-01-29
27,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0967
020
2018-01-29
25,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV6010-0030
2018-01-29
15,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS171009-046
2018-01-29
1,090.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6008/12439
2018-01-29
3,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017101222
2018-01-29
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS6038484
2018-01-29
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60043838
2018-01-29
2,279.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
555333
2018-01-29
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV002848
2018-01-29
8,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6004299
2018-01-29
4,226.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6009171
2018-01-29
3,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6010000574
2018-01-29
3,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1160894227
2018-01-29
1,647.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6025513
2018-01-29
11,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731106790
2018-01-29
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0401348
2018-01-29
2,475.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60012601
2018-01-29
5,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601060848
2018-01-29
35,320.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
1778
036
2018-01-29
34,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60396471
2018-01-29
16,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6010/12242
2018-01-29
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS171002-137
2018-01-29
3,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C133683
2018-01-29
3,651.45
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0013327
2018-01-29
22,673.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170806728
2017-11-15
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS6006000498
2017-11-14
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6018763
2017-11-14
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
734404624
2017-11-14
2,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-60018625
2017-11-14
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6006/12680
2017-11-14
4,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด
IV601348
2017-11-14
8,355.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
601007150
2017-11-14
680.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60006199
2017-11-14
6,043.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
602576711
2017-11-14
8,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6004-0460
2017-11-14
57,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6006/10835
2017-11-14
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM/2017070251
2017-11-14
12,563.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1706490
2017-11-14
95,230.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
546237
2017-11-14
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีเคเมดดิเทค จำกัด
NN60-010077
2017-11-14
76,125.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1702165
2017-11-14
37,985.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-21897
2017-11-14
46,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
158910
2017-11-14
3,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
605068
2017-11-14
3,975.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
60/0293
2017-11-14
1,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN6003870
2017-11-14
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6014161
2017-11-14
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6016597
2017-11-14
6,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0394569
2017-11-14
1,425.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16566
2017-11-14
86,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1705221
2017-11-14
64,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6006-0690
2017-11-14
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6006/12135
2017-11-14
1,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1707295
2017-11-14
2,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170706097
2017-11-14
2,698.54
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV600628-019
2017-11-14
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1703504
2017-11-14
86,670.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6007-0661
2017-11-14
34,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
IV01/16570
2017-11-14
84,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีเคเมดดิเทค จำกัด
NN60-010048
2017-11-14
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
IV600713-003
2017-11-14
23,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60027570
2017-11-14
23,112.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0800933
2017-11-14
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1611156
2017-11-14
62,595.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV6006180
2017-11-14
6,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
600400422
2017-11-14
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
159917
2017-11-14
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM6007-175
2017-11-14
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6002593
2017-11-14
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6006023
2017-11-14
18,730.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170611266
2017-11-14
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6006000978
2017-11-14
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6017953
2017-11-14
7,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM60/083831
2017-11-14
36,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731104061
2017-11-14
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-60018428
2017-11-14
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU10812
2017-11-14
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6007/11417
2017-11-14
11,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60006377
2017-11-14
13,070.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
6004893
2017-11-14
2,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60256853
2017-11-14
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1711268
2017-11-14
68,902.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6008/0013
2017-11-14
14,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6006/10836
2017-11-14
1,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170717-074
2017-11-14
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM/2017050555
2017-11-14
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6027583
2017-11-14
26,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1707101142
2017-11-14
2,435.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1612425
2017-11-14
89,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
548486
2017-11-14
30,520.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0012539
2017-11-14
8,025.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6001657
2017-11-14
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1609213
2017-11-14
49,220.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
06774
2017-11-14
13,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
159285
2017-11-14
2,905.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN6005973
2017-11-14
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6014904
2017-11-14
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อินทิเกรทเต็ด เด็นทัล อีควิปเมนท์ จำกััด
I6003/00034
2017-11-14
925.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0392241
2017-11-14
1,230.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16567
2017-11-14
84,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1707146
2017-11-14
96,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6004-0076
2017-11-14
5,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6006/12134
2017-11-14
2,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1706969
2017-11-14
4,110.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170603213
2017-11-14
21,865.45
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1612423
2017-11-14
94,695.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีเคเมดดิเทค จำกัด
NN60-010078
2017-11-14
19,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0701340
2017-11-14
15,690.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1703503
2017-11-14
89,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
159918
2017-11-14
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170512426
2017-11-14
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6016596
2017-11-14
6,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH6007/0130
2017-11-14
15,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU10967
2017-11-14
16,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16569
2017-11-14
82,230.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6007/12113
2017-11-14
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
I.6007/0262
2017-11-14
1,780.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0067823
2017-11-14
4,620.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170608936
2017-11-14
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
6004712
2017-11-14
12,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1707885
2017-11-14
19,902.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6007-0605
2017-11-14
15,375.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM/2017051658
2017-11-14
10,263.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1702101404
2017-11-14
1,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1612424
2017-11-14
87,740.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
548511
2017-11-14
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
600700752
2017-11-14
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
158084
2017-11-14
4,842.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM6004-195
2017-11-14
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6001717
2017-11-14
5,778.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170412032
2017-11-14
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60015026
2017-11-13
5,448.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017015855
2017-11-13
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0397935
2017-11-13
2,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60016710
2017-11-13
14,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1160650577
2017-11-13
7,254.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
64159
2017-11-13
15,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170800436
2017-11-13
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU11998
2017-11-13
6,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16572
2017-11-13
81,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601040095
2017-11-13
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1705205
2017-11-13
19,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601039460
2017-11-13
9,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170823-061
2017-11-13
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C131380
2017-11-13
4,868.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอท ซายน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
AS60-20298
2017-11-13
56,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60037681
2017-11-13
1,669.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
161169
2017-11-13
4,842.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2017002688
2017-11-13
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721129045
2017-11-13
5,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6002357
2017-11-13
13,139.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170802212
2017-11-13
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721128257
2017-11-13
6,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6008000710
2017-11-13
7,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5911680
2017-11-13
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
IV60080428
2017-11-13
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60015033
2017-11-13
58,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
64299
2017-11-13
1,175.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6008/10609
2017-11-13
10,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60080996
2017-11-13
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601066276
2017-11-13
45,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี่
HL60/010141
2017-11-13
89,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV17-38725
2017-11-13
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601063658
2017-11-13
37,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017082504
2017-11-13
7,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี่
HL60/010142
2017-11-13
60,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741107210
2017-11-13
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6003064
2017-11-13
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2931
2017-11-13
59,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA17-60276
2017-11-13
91,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV001605
2017-11-13
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลเบิ้ล ไซเอนซ์ เทค จำกัด
502858
2017-11-13
86,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721125601
2017-11-13
1,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7081030
2017-11-13
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6007000980
2017-11-13
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH6004/0195
2017-11-13
8,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0397499
2017-11-13
1,230.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60016709
2017-11-13
8,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
601852
2017-11-13
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV02/170131
2017-11-13
81,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601044541
2017-11-13
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1606292
2017-11-13
19,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17080662
2017-11-13
1,990.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอท ซายน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
AS60-20299
2017-11-13
84,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60037320
2017-11-13
23,112.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA17-60274
2017-11-13
44,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
162039
2017-11-13
3,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721123941
2017-11-13
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีเคเมดดิเทค จำกัด
NN60-010133
2017-11-13
88,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7080206
2017-11-13
2,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6007001809
2017-11-13
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170812883
2017-11-13
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060019762
2017-11-13
7,490.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600800209
2017-11-13
2,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6007003013
2017-11-13
6,295.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60023372
2017-11-13
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV17-25531
2017-11-13
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01GM-1-2-2-2017015854
2017-11-13
5,136.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0398929
2017-11-13
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
1160643272
2017-11-13
7,222.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310877402400
2017-11-13
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731105297
2017-11-13
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60014532
2017-11-13
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
64193
2017-11-13
14,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
10470800549
2017-11-13
8,437.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16573
2017-11-13
36,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6008/13004
2017-11-13
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60061196
2017-11-13
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601068678
2017-11-13
30,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี่
HL60/010060
2017-11-13
45,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60009041
2017-11-13
7,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1706491
2017-11-13
72,225.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60344891
2017-11-13
12,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601043461
2017-11-13
41,275.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170807-048
2017-11-13
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C131800
2017-11-13
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM/2017802088
2017-11-13
2,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอท ซายน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
AS60-20297
2017-11-13
36,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6008554
2017-11-13
7,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59056162
2017-11-13
12,412.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741108846
2017-11-13
1,458.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721127745
2017-11-13
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6003644
2017-11-13
17,655.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721127888
2017-11-13
49,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4210204
2017-11-13
90,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7070643
2017-11-13
6,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6008003081
2017-11-13
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN6006583
2017-11-13
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0398502
2017-11-13
2,475.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60016714
2017-11-13
14,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
601512
2017-11-13
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60064687
2017-11-13
3,460.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1708246
2017-11-13
64,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6008-0304
2017-11-13
20,125.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601046920
2017-11-13
42,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017081455
2017-11-13
10,263.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1706492
2017-11-13
55,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170705-042
2017-11-13
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีเคเมดดิเทค จำกัด
NN60-010132
2017-11-13
91,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
731105198
2017-11-13
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0802414
2017-11-13
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2736
2017-11-13
65,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA17-60275
2017-11-13
55,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV002231
2017-11-13
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721125491
2017-11-13
3,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7080762
2017-11-13
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6007001703
2017-11-13
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600700234
2017-11-13
1,475.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV60081431
2017-11-13
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
043
74
2017-10-10
3,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM60/062969
2017-10-10
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170400471
2017-10-10
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
601176
2017-10-10
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6005/10675
2017-10-10
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านทอพพิเคิลเมด
600083
2017-10-10
2,028.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
E6006/00287
2017-10-10
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C129910
2017-10-10
4,868.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1705597
2017-10-10
1,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60014895
2017-10-10
23,112.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1707035
2017-10-10
47,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741103726
2017-10-10
9,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721114028
2017-10-10
5,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6001869
2017-10-10
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6019476
2017-10-10
37,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0500003
2017-10-10
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0007314
2017-10-10
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0012238
2017-10-10
11,984.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเบอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
602606
2017-10-10
7,168.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7050967
2017-10-10
3,710.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV600500193
2017-10-10
500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060011416
2017-10-10
1,498.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600500103
2017-10-10
2,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60012250
2017-10-10
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104170500213
2017-10-10
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60008416
2017-10-10
38,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV060001846
2017-10-10
43,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6005/10992
2017-10-10
11,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731103058
2017-10-10
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170500491
2017-10-10
2,812.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU07678
2017-10-10
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.เอ็น.เค. อินเตอร์เทรด (1993) จำกัด
T6005/12022
2017-10-10
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60172373
2017-10-10
32,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741104046
2017-10-10
1,120.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C128762
2017-10-10
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721118137
2017-10-10
5,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60027441
2017-10-10
1,123.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0602139
2017-10-10
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0007041
2017-10-10
177,750.83
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
543778
2017-10-10
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0011900
2017-10-10
9,469.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170502-110
2017-10-10
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721116276
2017-10-10
3,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7050250
2017-10-10
3,210.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60040294
2017-10-10
4,335.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6005001610
2017-10-10
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0005597
2017-10-10
4,895.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-21476
2017-10-10
53,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600600193
2017-10-10
2,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6011462
2017-10-10
3,885.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
103170600236
2017-10-10
4,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6005/11354
2017-10-10
4,440.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60042838
2017-10-10
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
135325
2017-10-10
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1704221
2017-10-10
64,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
V6004/0024
2017-10-10
9,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C130263
2017-10-10
1,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721119128
2017-10-10
3,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
1162
024
2017-10-10
24,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1706237
2017-10-10
1,380.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60019292
2017-10-10
17,655.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170501639
2017-10-10
2,605.45
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170517-049
2017-10-10
1,090.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741104213
2017-10-10
2,430.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721115409
2017-10-10
3,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6002108
2017-10-10
3,402.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS6005000553
2017-10-10
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0500693
2017-10-10
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0005595
2017-10-10
91,949.26
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเบอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
603558
2017-10-10
3,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104170600206
2017-10-10
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60009028
2017-10-10
78,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
DIS170517-030
2017-10-10
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6005/10676
2017-10-10
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-60007187
2017-10-10
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU08753
2017-10-10
9,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
601005611
2017-10-10
3,540.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1705116
2017-10-10
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดิคอล โปรเฟซชั่นแนล จำกัด
104170600395
2017-10-10
7,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1705783
2017-10-10
19,902.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741103645
2017-10-10
4,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721117421
2017-10-10
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6019478
2017-10-10
49,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0600545
2017-10-10
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0007042
2017-10-10
16,130.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
545490
2017-10-10
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0012072
2017-10-10
16,574.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
157592
2017-10-10
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7050697
2017-10-10
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60050624
2017-10-10
1,152.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6005001609
2017-10-10
6,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00042731
2017-10-10
3,390.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-21521
2017-10-10
8,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060010729
2017-10-10
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600600075
2017-10-10
17,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60012809
2017-10-10
9,772.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6005031
2017-10-10
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6012212
2017-10-10
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63729
2017-10-10
10,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170500381
2017-10-10
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6005/11355
2017-10-10
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
I6006056
2017-10-10
5,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV17-18544
2017-10-10
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60213753
2017-10-10
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C129724
2017-10-10
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721118104
2017-10-10
6,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IU6002199
2017-10-10
4,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60022461
2017-10-10
3,081.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV600529-011
2017-10-10
52,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
60018724
2017-10-10
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741104367
2017-10-10
9,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170606-084
2017-10-10
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721115905
2017-10-10
49,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS6021102
2017-10-10
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6002107
2017-10-10
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7040789
2017-10-10
8,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6004003264
2017-10-10
7,460.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0005595
2017-10-10
36,293.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600600269
2017-10-10
2,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6012210
2017-10-10
9,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1705993
2017-09-11
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1706611
2017-09-11
15,202.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1706120
2017-09-11
4,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1707471
2017-09-11
7,725.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121480
2017-08-15
1,209.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186115
2017-08-15
374.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63609
2017-08-15
20,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186120
2017-08-15
2,000.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
011
0522
2017-08-15
78,773.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119264
2017-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121474
2017-08-15
1,476.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
184403
2017-08-15
684.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
04214
2017-08-15
31,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121478
2017-08-15
2,503.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186113
2017-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186118
2017-08-15
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119262
2017-08-15
321.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119268
2017-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119259
2017-08-15
342.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
184406
2017-08-15
1,455.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121481
2017-08-15
1,861.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186116
2017-08-15
1,605.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63684
2017-08-15
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119260
2017-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119265
2017-08-15
2,332.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121475
2017-08-15
535.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
182258
2017-08-15
2,343.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121479
2017-08-15
2,461.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186114
2017-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM60/052086
2017-08-15
36,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186119
2017-08-15
1,679.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
011
0519
2017-08-15
78,645.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119263
2017-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119269
2017-08-15
117.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119267
2017-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121477
2017-08-15
2,311.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186112
2017-08-15
706.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
186117
2017-08-15
2,535.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119261
2017-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
119266
2017-08-15
1,915.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C0002934
2017-08-15
15,020.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
121476
2017-08-15
1,926.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-20775
2017-08-15
8,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
184409
2017-08-15
1,958.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60215
2017-08-09
7,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60216
2017-08-09
13,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60004609
2017-08-08
6,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23196731
2017-08-08
14,766.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6004/10730
2017-08-08
13,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH6004/0054
2017-08-08
16,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-0654
2017-08-08
76,955.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
528
60
2017-08-08
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
133244
2017-08-08
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17030828
2017-08-08
4,066.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170216-071
2017-08-08
1,090.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170227-073
2017-08-08
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6003003588
2017-08-08
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600400070
2017-08-08
500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอสเตอร์ จำกัด
601147
2017-08-08
4,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60006257
2017-08-08
32,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5324337973
2017-08-08
1,337.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6004/10144
2017-08-08
1,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0390321
2017-08-08
9,573.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23638422
2017-08-08
7,222.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/125395
2017-08-08
2,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310477401492
2017-08-08
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี เมดดิเทค
0268
2017-08-08
85,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60307
2017-08-08
23,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-60007185
2017-08-08
1,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1702094
2017-08-08
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
600014941
2017-08-08
11,770.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1704882
2017-08-08
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6001413
2017-08-08
3,402.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6009840
2017-08-08
2,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6003002541
2017-08-08
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
155325
2017-08-08
1,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170308394
2017-08-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
05780
2017-08-08
29,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60008391
2017-08-08
2,002.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60004611
2017-08-08
51,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23646108
2017-08-08
7,648.36
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6002/11396
2017-08-08
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60265
2017-08-08
16,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ์ เมดดิเทค จำกัด
60060002
2017-08-08
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-04-0539
2017-08-08
37,509.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601019269
2017-08-08
36,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV60030497
2017-08-08
22,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6000821
2017-08-08
3,402.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6002004316
2017-08-08
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV600317-006
2017-08-08
13,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
538453
2017-08-08
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
60009425
2017-08-08
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
154725
2017-08-08
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170215-101
2017-08-08
4,320.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7040156
2017-08-08
7,755.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600400069
2017-08-08
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV000837
2017-08-08
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
591201338
2017-08-08
29,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60006379
2017-08-08
5,448.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60004610
2017-08-08
5,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23640203
2017-08-08
6,099.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
44
72
2017-08-08
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6004/10729
2017-08-08
900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
600429
2017-08-08
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-05-1243
2017-08-08
70,410.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60016084
2017-08-08
2,664.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17032221
2017-08-08
4,066.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6001357
2017-08-08
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6002000656
2017-08-08
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600300010
2017-08-08
3,525.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170312878
2017-08-08
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
05700
2017-08-08
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60006744
2017-08-08
45,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6003/11401
2017-08-08
780.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104170300579
2017-08-08
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0390149
2017-08-08
6,255.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60005776
2017-08-08
32,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23646586
2017-08-08
4,750.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV060000796
2017-08-08
43,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM60/031371
2017-08-08
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6002/12337
2017-08-08
9,390.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง
DHC6005026
2017-08-08
10,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60271
2017-08-08
21,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU04962
2017-08-08
9,930.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-05-0888
2017-08-08
35,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601018710
2017-08-08
55,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1702175
2017-08-08
1,289.72
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1704285
2017-08-08
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6001130
2017-08-08
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6003001194
2017-08-08
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
538446
2017-08-08
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
155024
2017-08-08
11,842.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170208306
2017-08-08
14,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60006380
2017-08-08
1,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV6006/003
2017-08-08
20,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60135653
2017-08-04
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017003808
2017-08-04
5,136.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60120333
2017-08-04
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60080305
2017-08-04
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017006458
2017-08-04
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้น
60/0415
2017-08-03
13,910.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
62107
2017-08-03
47,345.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS1002916
2017-08-03
17,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1704774
2017-08-03
8,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731102315
2017-08-03
2,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้น
60/0401
2017-08-03
14,980.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16330
2017-08-03
25,270.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60031865
2017-08-03
2,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601029171
2017-08-03
29,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1610206
2017-08-03
18,725.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6002-0599
2017-08-03
29,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721109680
2017-08-03
1,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170305710
2017-08-03
35,096.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0011533
2017-08-03
8,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
I1610216
2017-08-03
56,710.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
29103
2017-08-03
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-20989
2017-08-03
33,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060006496
2017-08-03
37,236.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6005855
2017-08-03
1,155.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA16-05545
2017-08-03
31,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM6002-251
2017-08-03
95,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
62882
2017-08-03
42,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6008821
2017-08-03
10,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5808-0335
2017-08-03
63,072.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1703-A0951
2017-08-03
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61348
2017-08-03
88,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1703036
2017-08-03
7,058.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
นาโน เมดดิเทค
59-07210
2017-08-03
85,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้น
59/08036
2017-08-03
65,298.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
60/100099
2017-08-03
17,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63311
2017-08-03
66,330.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
103170300411
2017-08-03
4,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
IV59120624
2017-08-03
36,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด
61367
2017-08-03
32,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601025935
2017-08-03
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16451
2017-08-03
23,820.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
I.6003/0592
2017-08-03
1,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C128347
2017-08-03
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721104781
2017-08-03
6,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
601003163
2017-08-03
1,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1609210
2017-08-03
49,755.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA17-60068
2017-08-03
65,610.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเบอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
597841
2017-08-03
3,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63324
2017-08-03
23,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00042537
2017-08-03
4,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060005011
2017-08-03
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6006635
2017-08-03
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5909-0427
2017-08-03
83,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1704-A0214
2017-08-03
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4211226
2017-08-03
90,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61853
2017-08-03
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN6000820
2017-08-03
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
1703-A1757
2017-08-03
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้น
60/04016
2017-08-03
24,075.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
62118
2017-08-03
50,625.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1704910
2017-08-03
4,028.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310377401540
2017-08-03
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731101695
2017-08-03
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601032831
2017-08-03
41,020.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16449
2017-08-03
81,430.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV17-05265
2017-08-03
4,301.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60004976
2017-08-03
1,123.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1611155
2017-08-03
77,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG6003-0341
2017-08-03
37,470.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM/2017040384
2017-08-03
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0066898
2017-08-03
5,476.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0011335
2017-08-03
7,918.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-20590
2017-08-03
37,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060008929
2017-08-03
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6005232
2017-08-03
2,980.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV6004104
2017-08-03
4,070.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM6001-142
2017-08-03
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4210820
2017-08-03
90,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63315
2017-08-03
35,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6008819
2017-08-03
15,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลเบิ้ล ไซเอนซ์ เทค จำกัด
502698
2017-08-03
86,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5903-0396
2017-08-03
83,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61699
2017-08-03
8,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1704775
2017-08-03
7,470.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63336
2017-08-03
800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170400182
2017-08-03
2,812.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV02/170129
2017-08-03
72,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60040510
2017-08-03
2,268.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601025922
2017-08-03
75.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1610207
2017-08-03
98,440.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
V6004/0003
2017-08-03
1,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C127912
2017-08-03
4,868.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721108124
2017-08-03
49,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1170400644
2017-08-03
8,132.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170328-071
2017-08-03
50,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS170405-061
2017-08-03
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6004267
2017-08-03
13,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA16-05451
2017-08-03
81,675.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2017000972
2017-08-03
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเบอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
601829
2017-08-03
3,047.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
62600
2017-08-03
92,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6007692
2017-08-03
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5804-0828
2017-08-03
80,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1703-A1750
2017-08-03
9,320.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61372
2017-08-03
25,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้น
59/10041
2017-08-03
30,816.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
60/100111
2017-08-03
51,630.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63319
2017-08-03
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
101170301912
2017-08-03
3,210.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310377400702
2017-08-03
33,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731101913
2017-08-03
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
601023127
2017-08-03
40,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16394
2017-08-03
36,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
I.6004/0182
2017-08-03
2,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721110914
2017-08-03
6,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
601000866
2017-08-03
1,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
6001189
2017-08-03
1,070.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1609209
2017-08-03
48,685.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0011336
2017-08-03
9,469.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA17-60141
2017-08-03
19,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
63679
2017-08-03
60,574.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60030402
2017-08-03
1,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1060004361
2017-08-03
18,618.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6002469
2017-08-03
2,160.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV6003049
2017-08-03
5,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลเบิ้ล ไซเอนซ์ เทค จำกัด
502619
2017-08-03
43,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4210494
2017-08-03
90,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61694
2017-08-03
21,695.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
129050085
2017-07-28
1,557.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
129060198
2017-07-28
14,630.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU37555
2017-07-26
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1611919
2017-07-26
2,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6081169
2017-07-26
4,440.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1610015
2017-07-26
1,380.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU4250
2017-07-26
7,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1608666
2017-07-26
2,740.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1609612
2017-07-26
12,740.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5909-572
2017-06-08
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
3-1600575
2017-06-08
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
591005668
2017-06-08
890.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-42861
2017-06-08
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จำกัด
78117
2017-06-08
3,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1605020
2017-06-08
32,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS160908-079
2017-06-08
1,090.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60717
2017-06-08
8,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI61211226
2017-06-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5906168
2017-06-08
2,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV002899
2017-06-08
11,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60653
2017-06-08
50,830.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI161000083
2017-06-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV002375
2017-06-08
19,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5907313
2017-06-08
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด
IV0023394
2017-06-08
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-24101
2017-06-08
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
3-1600257
2017-06-08
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1607007
2017-06-08
32,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด
SK5907063
2017-06-08
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60347
2017-06-08
35,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1161203336
2017-06-08
2,512.36
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS151104-049
2017-06-08
25,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61057
2017-06-08
3,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI161106797
2017-06-08
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
59027025
2017-06-08
1,498.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV002173
2017-06-08
1,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2016004249
2017-06-08
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5911026
2017-06-08
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59024862
2017-06-08
85,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5905050
2017-06-08
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5907-541
2017-06-08
2,235.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-57831
2017-06-08
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
3-1600511
2017-06-08
2,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
591000408
2017-06-08
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS160808-057
2017-06-08
2,190.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60811
2017-06-08
20,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI160811326
2017-06-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV001557
2017-06-08
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60401
2017-06-08
35,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI161100061
2017-06-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
OH-2-2-2016003148
2017-06-08
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5908722
2017-06-08
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราศูนย์เครื่องมือแพทย์
60030824
2017-06-08
10,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
1240
12
2017-06-08
15,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5908-535
2017-06-08
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
591008048
2017-06-08
28,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
201
60
2017-06-08
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-46261
2017-06-08
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1606068
2017-06-08
32,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS161025-065
2017-06-08
1,926.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
IV5906-6444
2017-06-08
3,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด
SK5909121
2017-06-08
67,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60763
2017-06-08
460.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV002744
2017-06-08
8,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61117
2017-06-08
9,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI161111903
2017-06-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
59027687
2017-06-08
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV001893
2017-06-08
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5906599
2017-06-08
17,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
595907
2017-06-08
3,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5906-229
2017-06-08
1,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-34324
2017-06-08
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
3-1600510
2017-06-08
1,625.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
60914
2017-06-08
62,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS160525-103
2017-06-08
1,090.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
61179
2017-06-08
2,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI160811417
2017-06-08
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1059032257
2017-06-08
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV002035
2017-06-08
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด
IV59-01618
2017-06-08
72,875.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
TI160511386
2017-06-08
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59024157
2017-06-08
8,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5909185
2017-06-08
925.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราศูนย์เครื่องมือแพทย์
60020389
2017-06-08
3,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60049
2017-06-07
20,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
IV59090182
2017-06-07
12,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
311067400106
2017-06-07
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59102897
2017-06-07
2,812.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60116
2017-06-07
16,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อินทิเกรทเต็ด เด็นทัล อีควิปเมนท์ จำกััด
16002/00010
2017-06-07
925.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5923396
2017-06-07
8,730.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV600207-007
2017-06-07
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016104562
2017-06-07
15,063.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0066185
2017-06-07
9,068.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5905663
2017-06-07
3,402.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5930941
2017-06-07
32,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV590510-011
2017-06-07
13,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5912055
2017-06-07
16,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016020441
2017-06-07
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
SO60020034
2017-06-07
45,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631110067
2017-06-07
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631106567
2017-06-07
1,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5912/0281
2017-06-07
17,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60060
2017-06-07
10,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59081240
2017-06-07
5,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447169094
2017-06-07
3,445.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016110791
2017-06-07
2,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5904750
2017-06-07
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5925949
2017-06-07
26,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV591125-004
2017-06-07
30,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS161216-055
2017-06-07
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-19336
2017-06-07
20,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN591100001
2017-06-07
10,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016023492
2017-06-07
5,136.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016008565
2017-06-07
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1617891
2017-06-07
11,475.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631107674
2017-06-07
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST600500
2017-06-07
11,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59122506
2017-06-07
2,268.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59030304
2017-06-07
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
V6002/0055
2017-06-07
2,985.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5923373
2017-06-07
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV590711-002
2017-06-07
5,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5938421
2017-06-07
22,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันตสยาม จำกัด
I.6002/0324
2017-06-07
1,060.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016020687
2017-06-07
5,136.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631109812
2017-06-07
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60011
2017-06-07
37,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631107012
2017-06-07
2,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
นาโน เมดดิเทค
59-07211
2017-06-07
98,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5912/0248
2017-06-07
18,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60093
2017-06-07
20,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์
IVD0052346
2017-06-07
52,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จำกัด
82622
2017-06-07
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV590808-016
2017-06-07
30,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016112968
2017-06-07
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5905537
2017-06-07
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5930945
2017-06-07
59,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV591125-011
2017-06-07
19,045.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0010574
2017-06-07
18,029.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-19836
2017-06-07
59,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV6002034
2017-06-07
450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016020016
2017-06-07
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631108613
2017-06-07
695.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1618507
2017-06-07
6,752.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631106690
2017-06-07
1,808.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60094
2017-06-07
34,980.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV6001226
2017-06-07
1,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59082916
2017-06-07
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทย เมดดิแคร์ จำกัด
IV5938417
2017-06-07
32,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447171646
2017-06-07
14,445.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59028460
2017-06-07
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016100107
2017-06-07
78,460.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5905190
2017-06-07
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5924327
2017-06-07
18,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV590726-007
2017-06-07
10,728.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5935414
2017-06-07
3,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-19311
2017-06-07
51,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN591200190
2017-06-07
18,695.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00041874
2017-06-07
1,780.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016022801
2017-06-07
2,054.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
6002008
2017-06-07
25,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016008802
2017-06-07
5,512.64
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631107652
2017-06-07
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170100604
2017-06-01
7,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-03-1079
2017-06-01
36,415.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447185952
2017-06-01
5,681.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59035897
2017-06-01
1,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721103131
2017-06-01
2,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6000942
2017-06-01
5,778.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59055532
2017-06-01
1,540.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS6001001203
2017-06-01
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
532667
2017-06-01
27,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741100600
2017-06-01
19,575.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6002000704
2017-06-01
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6001728
2017-06-01
7,060.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
533707
2017-06-01
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
IV01/16329
2017-06-01
85,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23311328
2017-06-01
65,805.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60020500
2017-06-01
1,152.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323424572
2017-06-01
18,992.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1701102215
2017-06-01
6,380.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017001695
2017-06-01
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731100197
2017-06-01
2,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5908-0370
2017-06-01
49,032.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60002365
2017-06-01
2,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23308729
2017-06-01
6,099.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323676640
2017-06-01
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
60001995
2017-06-01
963.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23423617
2017-06-01
43,870.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170100186
2017-06-01
2,812.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
027
73
2017-06-01
8,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV6002-299
2017-06-01
2,675.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447174321
2017-06-01
2,461.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์
IVD0052311
2017-06-01
13,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104170200503
2017-06-01
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-02-0407
2017-06-01
36,421.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
601000590
2017-06-01
3,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
345
60
2017-06-01
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
6003133
2017-06-01
23,112.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จำกัด
81313
2017-06-01
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV600224-015
2017-06-01
10,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1609212
2017-06-01
47,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
531789
2017-06-01
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60089549
2017-06-01
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741102161
2017-06-01
3,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6002000164
2017-06-01
7,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6000520
2017-06-01
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
534629
2017-06-01
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0010837
2017-06-01
8,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
60IV000345
2017-06-01
15,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7020081
2017-06-01
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6003495
2017-06-01
1,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5904-0428
2017-06-01
68,024.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23378366
2017-06-01
7,222.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323640157
2017-06-01
8,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731101320
2017-06-01
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
600992
2017-06-01
3,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23430630
2017-06-01
3,135.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323625189
2017-06-01
63,932.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
59/10460
2017-06-01
15,220.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM60/020665
2017-06-01
27,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447192718
2017-06-01
4,708.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170200314
2017-06-01
5,625.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-01-0530
2017-06-01
83,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447186791
2017-06-01
4,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60038780
2017-06-01
14,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721103130
2017-06-01
7,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6000429
2017-06-01
12,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
62591
2017-06-01
63,460.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6001002440
2017-06-01
1,810.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
533697
2017-06-01
2,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1701256
2017-06-01
13,268.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741101753
2017-06-01
20,868.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-20004
2017-06-01
29,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6001729
2017-06-01
9,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA16-054252
2017-06-01
42,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS6003964
2017-06-01
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23475331
2017-06-01
963.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW60020626
2017-06-01
4,335.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323544942
2017-06-01
13,503.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00041596
2017-06-01
5,085.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2017001694
2017-06-01
1,232.64
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
535499
2017-06-01
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731101047
2017-06-01
2,580.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
04648
2017-06-01
11,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5908-0648
2017-06-01
50,384.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60002862
2017-06-01
45,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23309216
2017-06-01
23,968.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323704276
2017-06-01
10,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1701824
2017-06-01
3,780.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอสเตอร์ จำกัด
600774
2017-06-01
24,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV60020047
2017-06-01
1,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV6004/021
2017-06-01
80,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS1000065
2017-06-01
15,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104170300230
2017-06-01
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-03-0930
2017-06-01
79,160.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447135164
2017-06-01
7,918.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
721102534
2017-06-01
30,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C6000430
2017-06-01
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59055573
2017-06-01
19,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV6005760
2017-06-01
15,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS6003000474
2017-06-01
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
533029
2017-06-01
1,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5912-0488
2017-06-01
4,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741100958
2017-06-01
4,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6002000398
2017-06-01
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI170113897
2017-06-01
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
6001364
2017-06-01
2,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6000521
2017-06-01
2,160.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
534840
2017-06-01
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
27412
2017-06-01
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23404966
2017-06-01
15,622.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU7011193
2017-06-01
11,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW59120909
2017-06-01
1,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1611101355
2017-06-01
8,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731100896
2017-06-01
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5908-0370
2017-06-01
49,032.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
60001345
2017-06-01
65,320.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23355516
2017-06-01
14,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322244921
2017-06-01
38,515.72
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วาย.เอ.เมดดิเทค จำกัด
YA16-05515
2017-06-01
50,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23491017
2017-06-01
7,222.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323621790
2017-06-01
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5911-566
2017-06-01
2,675.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447174474
2017-06-01
749.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102017-01-0295
2017-06-01
36,178.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
591015944
2017-06-01
12,530.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จำกัด
80220
2017-06-01
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV600207-001
2017-06-01
27,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1609211
2017-06-01
47,294.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
60029739
2017-06-01
17,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV6001002010
2017-06-01
6,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
534841
2017-06-01
725.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0011170
2017-06-01
8,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
741101381
2017-06-01
1,458.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6002581
2017-06-01
11,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
28123
2017-06-01
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23424167
2017-06-01
3,659.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323534161
2017-06-01
2,300.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
731100579
2017-06-01
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5902-0600
2017-06-01
80,640.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเบอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
IV6004/020
2017-06-01
22,042.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
23308545
2017-06-01
4,391.28
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6001819
2017-06-01
3,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5323705409
2017-06-01
54,409.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN5908834
2017-06-01
2,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1701429
2017-06-01
11,430.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด
104170100458
2017-06-01
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0389139
2017-05-31
1,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU02894
2017-05-31
2,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1616634
2017-05-31
1,370.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017011934
2017-05-31
10,263.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0200429
2017-05-31
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600100263
2017-05-31
975.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
154256
2017-05-31
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6001/11435
2017-05-31
4,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0390991
2017-05-31
1,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60134
2017-05-31
16,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU01010
2017-05-31
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60022189
2017-05-31
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1612-A0548
2017-05-31
13,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
600183
2017-05-31
13,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
132362
2017-05-31
17,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170206-088
2017-05-31
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600100152
2017-05-31
2,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17030717
2017-05-31
2,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
153704
2017-05-31
7,705.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5912043
2017-05-31
1,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60174
2017-05-31
21,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6002/10963
2017-05-31
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60030934
2017-05-31
2,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0389497
2017-05-31
4,000.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU02402
2017-05-31
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1701381
2017-05-31
5,480.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59056163
2017-05-31
12,412.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1701144
2017-05-31
64,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170113-020
2017-05-31
31,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C127071
2017-05-31
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2017011963
2017-05-31
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML16120042
2017-05-31
4,066.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
152605
2017-05-31
2,905.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0200184
2017-05-31
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600200005
2017-05-31
17,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
184412
2017-05-31
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6001/11846
2017-05-31
950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60011221
2017-05-31
4,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0389140
2017-05-31
2,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU01009
2017-05-31
13,680.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60022938
2017-05-31
2,268.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1612-A2062
2017-05-31
43,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6001146
2017-05-31
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM/20161222205
2017-05-31
44,015.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
131265
2017-05-31
17,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN600200061
2017-05-31
2,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
154256
2017-05-31
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST60127
2017-05-31
16,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU01391
2017-05-31
14,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59123477
2017-05-31
2,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
17BU03619
2017-05-31
4,680.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1700908
2017-05-31
1,370.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
60005901
2017-05-31
1,540.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1703051
2017-05-31
64,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS170217-022
2017-05-31
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C126612
2017-05-31
4,868.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML17030494
2017-05-31
995.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
152162
2017-05-31
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ประพร ดาร์สุต จำกัด
INV-L-IM\2017011930
2017-05-31
70,220.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
M0300435
2017-05-31
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5912056
2017-05-31
13,175.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
182251
2017-05-31
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV6002069
2017-05-31
35,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6001/11847
2017-05-31
11,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV60030853
2017-05-31
17,375.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญพรีเมด ฟาร์มา
in590400290
2017-05-23
13,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
st0590668
2017-05-23
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาร์ฟี (ประเทศไทย) จำกัด
IV0054250
2017-05-04
24,941.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59011530
2017-04-25
48,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
112
2017-04-25
8,960.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322513808
2017-04-25
29,960.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22719514
2017-04-24
7,254.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
590067421
2016-10-19
64,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447013816
2016-10-18
14,445.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591043234
2016-10-18
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005662
2016-10-18
3,923.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5911500
2016-10-18
15,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59157728
2016-10-18
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166459
2016-10-18
2,589.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007367
2016-10-18
63,129.77
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5909270
2016-10-18
2,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166464
2016-10-18
1,562.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22131513
2016-10-18
23,968.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005661
2016-10-18
18,738.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166469
2016-10-18
321.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โซวิค จำกัด
091765
2016-10-18
5,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/1602322
2016-10-18
4,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4703
095
2016-10-18
26,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV59040211
2016-10-18
11,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
106
2016-10-18
7,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007415
2016-10-18
21,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5909661
2016-10-18
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166457
2016-10-18
2,589.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166462
2016-10-18
1,669.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005857
2016-10-18
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166467
2016-10-18
1,530.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321904471
2016-10-18
8,988.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1606102491
2016-10-18
2,620.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีลเมด
IV160308
2016-10-18
6,875.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007866
2016-10-18
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5911502
2016-10-18
9,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166460
2016-10-18
2,428.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007026
2016-10-18
36,521.85
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5909271
2016-10-18
9,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV001303
2016-10-18
10,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166465
2016-10-18
1,947.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ออริเคียว จำกัด
IN-1600183
2016-10-18
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22123437
2016-10-18
4,836.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005660
2016-10-18
162,307.95
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447013671
2016-10-18
2,354.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591039915
2016-10-18
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
3-1600195
2016-10-18
2,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59010658
2016-10-18
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59155299
2016-10-18
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166458
2016-10-18
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007368
2016-10-18
17,322.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5909595
2016-10-18
7,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166463
2016-10-18
1,861.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005719
2016-10-18
21,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166468
2016-10-18
1,218.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
103160500031
2016-10-18
7,092.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4828
2016-10-18
63,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5904/0136
2016-10-18
36,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007588
2016-10-18
43,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5911665
2016-10-18
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166456
2016-10-18
224.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166461
2016-10-18
2,311.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9007027
2016-10-18
16,775.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5907437
2016-10-18
12,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV001073
2016-10-18
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
166466
2016-10-18
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22080692
2016-10-18
43,870.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321760824
2016-10-18
5,272.96
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591032357
2016-10-13
34,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5905/10158
2016-10-13
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/11659
2016-10-13
1,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ส.เทคนิคเซอร์วิส
421
9
2016-10-11
7,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST0590531
2016-10-11
30,280.37
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0064471
2016-10-11
5,992.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
104
2016-10-11
5,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22079306
2016-10-10
6,099.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
2558
052
2016-10-08
23,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59015525
2016-09-28
1,904.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
59436
2016-09-28
31,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5904000522
2016-09-28
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU05864
2016-09-28
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160404982
2016-09-28
3,638.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321846267
2016-09-28
18,992.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/11149
2016-09-28
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5903087
2016-09-28
7,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310467404450
2016-09-28
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005061
2016-09-28
11,290.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4670
094
2016-09-28
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160401459
2016-09-28
42,969.06
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/10211
2016-09-28
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
IN5904-0614
2016-09-27
6,525.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/07003
2016-09-27
600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321773499
2016-09-27
15,247.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV18674
2016-09-27
66,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/11661
2016-09-27
2,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59050387
2016-09-27
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447020675 A
2016-09-27
2,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22163505
2016-09-27
8,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320842751
2016-09-27
1,990.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446998103
2016-09-27
4,708.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5902647
2016-09-27
1,470.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
591004247
2016-09-27
12,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5903-315
2016-09-27
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5910650
2016-09-27
825.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321781583
2016-09-27
32,421.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV59030253
2016-09-27
11,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446998257
2016-09-27
23,540.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22138022
2016-09-27
7,222.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321903776
2016-09-27
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราศูนย์เครื่องมือแพทย์
5906002
2016-09-23
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
59/090
2016-09-14
24,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164427
2016-09-14
1,893.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164432
2016-09-14
1,102.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3151
064
2016-09-14
70,973.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321630488
2016-09-14
19,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160307037
2016-09-14
21,186.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
131692
2639
2016-09-14
2,033.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
MI16040885
2016-09-14
1,990.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1601932
2016-09-14
19,902.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0553
2016-09-14
57,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2601
2016-09-14
74,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164415
2016-09-14
1,819.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4208896
2016-09-14
90,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164420
2016-09-14
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102014-10-0436
2016-09-14
30,939.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164425
2016-09-14
2,589.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005259
2016-09-14
4,064.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5906038
2016-09-14
7,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59102671
2016-09-14
7,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164430
2016-09-14
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5902-0451
2016-09-14
19,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0522
2016-09-14
87,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164413
2016-09-14
321.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164418
2016-09-14
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104160400274
2016-09-14
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-06-0356
2016-09-14
33,165.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164423
2016-09-14
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4747
2016-09-14
54,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164428
2016-09-14
749.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164433
2016-09-14
1,947.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3261
066
2016-09-14
21,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322150457
2016-09-14
6,184.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
130905
2623
2016-09-14
2,439.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
8656
2016-09-14
7,704.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1059007599
2016-09-14
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5902-0608
2016-09-14
20,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164416
2016-09-14
1,027.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164421
2016-09-14
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164426
2016-09-14
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
59/09126
2016-09-14
12,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59011036
2016-09-14
19,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164431
2016-09-14
1,091.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3146
063
2016-09-14
73,830.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
59573
2016-09-14
26,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321484465
2016-09-14
21,667.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
130818
2621
2016-09-14
2,439.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
L0400386
2016-09-14
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5812-0522
2016-09-14
61,776.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164414
2016-09-14
1,508.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
STS16/01014
2016-09-14
87,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4209348
2016-09-14
60,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164419
2016-09-14
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1602238
2016-09-14
10,272.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV-102016-05-1011
2016-09-14
48,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164424
2016-09-14
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005062
2016-09-14
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5906999
2016-09-14
6,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164429
2016-09-14
2,343.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
857
59
2016-09-14
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5902-0680
2016-09-14
40,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
2538
051
2016-09-14
64,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5903-0394
2016-09-14
74,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5409-0392
2016-09-14
72,144.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164417
2016-09-14
2,161.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
164422
2016-09-14
2,247.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
92500
2016-09-14
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
59296
2016-09-09
7,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด
SK5902097
2016-09-07
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1512434
2016-09-06
3,070.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591027002
2016-08-30
20,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591027812
2016-08-30
9,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-06-0175
2016-08-26
21,815.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-06-0595
2016-08-26
77,123.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4835
2016-08-24
52,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
0080
3
2016-08-24
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5906-0015
2016-08-24
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590340
2016-08-24
37,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV5906/007
2016-08-24
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
5032
05
2016-08-24
29,120.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0064075
2016-08-24
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5906-0007
2016-08-24
10,350.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4427
089
2016-08-24
13,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
102
2016-08-24
10,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
668
59
2016-08-24
8,217.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5906-0016
2016-08-24
17,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5906-0013
2016-08-24
29,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590418
2016-08-24
22,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
5031
05
2016-08-24
12,076.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5905-0008
2016-08-24
17,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5906-0003
2016-08-24
4,085.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
093
4624
2016-08-24
29,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4766
2016-08-19
22,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6031009
2016-08-18
7,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9006390
2016-08-15
37,306.16
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
151871
3042
2016-08-15
2,439.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162512
2016-08-15
2,097.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
591002962
2016-08-15
28,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321524042
2016-08-15
18,992.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
152486
3054
2016-08-15
866.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160581
2016-08-15
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21902026
2016-08-15
54,570.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160586
2016-08-15
2,054.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5903110
2016-08-15
1,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160591
2016-08-15
481.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00039128
2016-08-15
12,210.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005720
2016-08-15
12,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
131937
2643
2016-08-15
321.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162505
2016-08-15
1,926.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-04-0174
2016-08-15
31,901.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9006825
2016-08-15
17,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
151855
3042
2016-08-15
642.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162510
2016-08-15
2,439.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310467400946
2016-08-15
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
152921
3063
2016-08-15
642.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162515
2016-08-15
1,883.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321686322
2016-08-15
8,988.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
152945
3064
2016-08-15
2,439.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160584
2016-08-15
684.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160589
2016-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590259
2016-08-15
21,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
153619
3077
2016-08-15
395.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162503
2016-08-15
684.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005258
2016-08-15
16,736.56
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
144897
2903
2016-08-15
2,889.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162508
2016-08-15
2,343.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9006389
2016-08-15
119,785.65
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
152086
3046
2016-08-15
470.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162513
2016-08-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321625649
2016-08-15
2,208.48
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
153078
3066
2016-08-15
321.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160582
2016-08-15
684.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21902603
2016-08-15
6,099.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160587
2016-08-15
1,465.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5811-0076
2016-08-15
83,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5903079
2016-08-15
3,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160592
2016-08-15
481.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162501
2016-08-15
224.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4561
092
2016-08-15
31,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005550
2016-08-15
11,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
139063
2786
2016-08-15
160.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162506
2016-08-15
749.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9006558
2016-08-15
14,768.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
151860
3042
2016-08-15
2,439.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162511
2016-08-15
2,204.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
V5903/0013
2016-08-15
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
153037
3065
2016-08-15
866.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160580
2016-08-15
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160585
2016-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/05936
2016-08-15
7,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160590
2016-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2642
131876
2016-08-15
214.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162504
2016-08-15
770.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005257
2016-08-15
113,451.81
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
144913
2903
2016-08-15
3,852.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162509
2016-08-15
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
152388
3052
2016-08-15
321.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162514
2016-08-15
652.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321626729
2016-08-15
5,457.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
153370
3072
2016-08-15
8,025.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160583
2016-08-15
684.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160588
2016-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447004717
2016-08-15
23,540.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
160593
2016-08-15
770.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162502
2016-08-15
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
129040204
2016-08-15
4,620.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1604-A0593
2016-08-15
32,730.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9005292
2016-08-15
21,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
142211
2849
2016-08-15
1,926.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
99
2016-08-15
10,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
162507
2016-08-15
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5905103
2016-08-09
18,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
590206960
2016-07-25
8,538.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-17304
2016-07-25
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
59287
2016-07-25
11,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
8537
2016-07-25
17,387.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C117367
2016-07-25
7,868.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5811-0074
2016-07-25
85,120.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621105961
2016-07-25
28,240.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016023716
2016-07-25
20,173.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5811-0070
2016-07-25
74,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW59031073
2016-07-25
4,335.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9004227
2016-07-25
9,518.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0376639
2016-07-25
1,150.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5904-129
2016-07-25
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV059000423
2016-07-25
28,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
59201
2016-07-25
10,615.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5810-0490
2016-07-25
88,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5811-0072
2016-07-25
77,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2567
2016-07-25
28,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9004692
2016-07-25
7,295.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0375969
2016-07-25
3,126.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59053081
2016-07-25
19,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
59184
2016-07-25
41,935.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5810-0492
2016-07-25
74,304.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591017701
2016-07-25
59,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/020817
2016-07-21
6,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5905978
2016-07-21
16,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5905925
2016-07-21
75,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-03-0267
2016-07-15
29,644.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-03-0825
2016-07-15
95,275.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5810-0218
2016-06-30
83,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5810-0049
2016-06-30
65,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9004452
2016-06-30
1,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4467
090
2016-06-24
19,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5904109
2016-06-24
1,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5902106
2016-06-24
10,990.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2593
2016-06-24
16,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5904-0002
2016-06-24
30,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ร้านเต่าทอง
98
2016-06-24
10,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV5903/041
2016-06-24
9,228.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
59/435
2016-06-24
7,704.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590234
2016-06-24
31,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58028315
2016-06-23
3,787.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
480204
2016-06-23
1,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV058003947
2016-06-16
14,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ดาร์ฟี (ประเทศไทย) จำกัด
5446964393
2016-06-16
7,704.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158224
2016-06-16
770.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158229
2016-06-16
1,979.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV03341
2016-06-16
11,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058032662
2016-06-16
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158234
2016-06-16
1,551.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590199
2016-06-16
19,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158239
2016-06-16
1,037.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
58747
2016-06-16
22,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156350
2016-06-16
374.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160104802
2016-06-16
21,186.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158227
2016-06-16
417.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI160109778
2016-06-16
26,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158232
2016-06-16
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158237
2016-06-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
931102171
2016-06-16
3,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1516553
2016-06-16
16,480.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5841189
2016-06-16
21,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV590125-002
2016-06-16
54,530.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158225
2016-06-16
267.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
492890
2016-06-16
15,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN590200088
2016-06-16
13,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158230
2016-06-16
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158235
2016-06-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590202
2016-06-16
34,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104160200445
2016-06-16
7,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-18039
2016-06-16
59,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
590101019
2016-06-16
17,943.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
57591
2016-06-16
74,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
L0202621
2016-06-16
6,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156357
2016-06-16
577.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11207768
2016-06-16
10,593.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158228
2016-06-16
2,653.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1600961
2016-06-16
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โคโลซาย จำกัด
C1510-028
2016-06-16
9,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1059004119
2016-06-16
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158233
2016-06-16
2,118.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158238
2016-06-16
2,375.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
58750
2016-06-16
18,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
590287
2016-06-16
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016010634
2016-06-16
22,215.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158226
2016-06-16
2,653.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN590100431
2016-06-16
17,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158231
2016-06-16
267.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS160113-079
2016-06-16
10,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
158236
2016-06-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2581
2016-06-16
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
IV5902838
2016-06-16
3,216.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1507682
2016-06-16
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104151200251
2016-06-16
7,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0371430
2016-06-16
10,296.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59000018
2016-06-15
19,260.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5901321
2016-06-15
11,723.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58403222
2016-06-15
14,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
113285
2016-06-15
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5902000708
2016-06-15
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5812-1329
2016-06-15
12,960.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521141627
2016-06-15
52,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59002896
2016-06-15
32,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C90002556
2016-06-15
17,225.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU18064
2016-06-15
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4691
2016-06-15
35,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58382954
2016-06-15
26,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5812003621
2016-06-15
17,020.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0008056
2016-06-15
7,704.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5812-0192
2016-06-15
52,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59002030
2016-06-15
32,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5812/12594
2016-06-15
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4208350
2016-06-15
80,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59001281
2016-06-15
26,595.92
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5900072
2016-06-15
9,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58403221
2016-06-15
5,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
112462
2016-06-15
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5902003014
2016-06-15
8,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641100512
2016-06-15
18,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0058
2016-06-15
63,840.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621103335
2016-06-15
5,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5901/12220
2016-06-15
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59001702
2016-06-15
32,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9003137
2016-06-15
10,228.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU00778
2016-06-15
5,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5902729
2016-06-15
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59065787
2016-06-15
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5901003261
2016-06-15
10,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0008055
2016-06-15
9,469.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59001199
2016-06-15
16,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5902/10069
2016-06-15
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4693
2016-06-15
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59005542
2016-06-15
6,206.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621100515
2016-06-15
6,319.96
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
115530
2016-06-15
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5901000598
2016-06-15
5,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0008054
2016-06-15
7,918.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541110180
2016-06-15
17,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0056
2016-06-15
83,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5812/12593
2016-06-15
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4208699
2016-06-15
80,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU00232
2016-06-15
11,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5900155
2016-06-14
7,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5812786
2016-06-14
6,120.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156354
2016-06-10
2,257.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5902-0025
2016-06-10
32,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156346
2016-06-10
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156352
2016-06-10
2,022.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอซ เมด พลัส จำกัด
IV5904-011
2016-06-10
34,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156349
2016-06-10
1,829.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156355
2016-06-10
995.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156347
2016-06-10
973.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156353
2016-06-10
2,343.30
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156345
2016-06-10
1,177.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156351
2016-06-10
513.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156356
2016-06-10
2,247.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
156348
2016-06-10
385.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/04135
2016-05-26
450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0007796
2016-05-24
7,704.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1512115
2016-05-24
32,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
139330
2016-05-24
4,842.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5903/12148
2016-05-24
1,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
10416030052
2016-05-24
2,812.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016033260
2016-05-24
1,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0007800
2016-05-24
7,918.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
375489
2016-05-24
1,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59013220
2016-05-24
1,123.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV000823
2016-05-24
1,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1603019
2016-05-24
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU04484
2016-05-24
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
59008686
2016-05-24
730.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59032769
2016-05-24
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310367402570
2016-05-24
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59004863
2016-05-24
4,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631102128
2016-05-24
3,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590138
2016-05-23
36,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
SO59030028
2016-05-23
45,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/030924
2016-05-23
9,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5903-0012
2016-05-23
71,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0062658
2016-05-23
2,568.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-01-1001
2016-05-23
51,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5902-381
2016-05-18
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
58443
2016-05-18
59,060.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5811595
2016-05-18
9,870.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV59021048
2016-05-18
1,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015112221
2016-05-18
10,263.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV581126-005
2016-05-18
13,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
499027
2016-05-18
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIC151104-049
2016-05-18
25,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641101967
2016-05-18
3,352.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN581000467
2016-05-18
6,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5811/11436
2016-05-18
5,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58021286
2016-05-18
48,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2531
2016-05-18
11,550.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5908014
2016-05-18
1,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5824624
2016-05-18
12,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0373679
2016-05-18
1,150.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58053457
2016-05-18
25,145.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
58448
2016-05-18
42,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM58/125029
2016-05-18
5,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5905952
2016-05-18
825.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
58120147
2016-05-18
13,482.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
581013719
2016-05-18
16,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641102187
2016-05-18
560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5809-0039
2016-05-18
42,560.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521137072
2016-05-18
26,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5805524
2016-05-18
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5811/11434
2016-05-18
1,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV000229
2016-05-18
3,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058027752
2016-05-18
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5902/11501
2016-05-18
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
59005008
2016-05-18
1,284.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV58103666
2016-05-18
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เจเอเจเอ โปรดักส์ จำกัด
IN5810-015
2016-05-18
33,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0373900
2016-05-18
1,230.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59004020
2016-05-18
1,177.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5903117
2016-05-18
3,325.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59040133
2016-05-18
750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
58205
2016-05-18
5,940.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5810003734
2016-05-18
15,795.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
581192
2016-05-18
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5811-0078
2016-05-18
85,464.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521140144
2016-05-18
34,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5812/0081
2016-05-18
21,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5804884
2016-05-18
17,569.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5810-0393
2016-05-18
72,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0062124
2016-05-18
6,011.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5902/10496
2016-05-18
2,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58022275
2016-05-18
37,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6011224
2016-05-18
3,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1601102214
2016-05-18
19,844.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2560
2016-05-18
94,775.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4208243
2016-05-18
80,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV581105-003
2016-05-18
37,130.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5909256
2016-05-18
2,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
PC000600
2016-05-18
1,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV058003445
2016-05-18
14,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5901112
2016-05-18
18,480.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
495266
2016-05-18
2,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015112122
2016-05-18
10,263.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
581013678
2016-05-18
24,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย
68636
2016-05-18
15,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-13597
2016-05-18
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
111505
2016-05-18
10,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5110275
2016-05-18
5,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
494901
2016-05-18
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641100888
2016-05-18
4,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5811-0068
2016-05-18
97,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521136359
2016-05-18
9,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5901/12514
2016-05-18
1,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML16030851
2016-05-18
2,033.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58023216
2016-05-18
64,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5903/10949
2016-05-18
2,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5830520
2016-05-18
2,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00037674
2016-05-18
22,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML16020927
2016-05-18
1,990.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104160100491
2016-05-18
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0373901
2016-05-18
1,770.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59006771
2016-05-18
1,540.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM58/114815
2016-05-18
5,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5903827
2016-05-18
12,340.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59034540
2016-05-18
4,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
065
69
2016-05-18
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
591214
2016-05-18
3,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5901003367
2016-05-18
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5812-0190
2016-05-18
83,720.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621103886
2016-05-18
750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5901094
2016-05-18
3,402.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM58/124943
2016-05-18
11,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5811/11435
2016-05-18
1,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5810058
2016-05-18
5,810.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5902/12029
2016-05-18
2,890.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1510102714
2016-05-18
20,143.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0354500
2016-05-18
2,890.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
59004539
2016-05-18
2,724.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104160100582
2016-05-18
2,812.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59022710
2016-05-18
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0373057
2016-05-18
3,835.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5825347
2016-05-18
11,150.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58333044
2016-05-18
12,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9001399
2016-05-17
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5811003292
2016-05-17
12,300.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9003686
2016-05-17
2,634.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/04808
2016-05-17
600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007429
2016-05-17
4,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9002082
2016-05-17
4,160.46
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4208573
2016-05-17
12,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
581201083
2016-05-17
9,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C115691
2016-05-17
6,368.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\201520305
2016-05-17
8,760.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9002085
2016-05-17
1,440.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9000576
2016-05-17
11,510.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9003238
2016-05-17
7,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN581200166
2016-05-17
17,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9000837
2016-05-17
4,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007877
2016-05-17
7,878.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9001876
2016-05-17
9,642.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007319
2016-05-17
4,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI151205480
2016-05-17
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9003352
2016-05-17
2,880.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/00447
2016-05-17
4,900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007379
2016-05-17
78,009.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9002370
2016-05-17
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00038431
2016-05-17
22,820.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007657
2016-05-17
234.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
773885
2016-05-17
21,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008594
2016-05-17
10,255.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9002746
2016-05-17
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN581200205
2016-05-17
13,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
134641
2016-05-17
12,490.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9001875
2016-05-17
46,893.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007381
2016-05-17
6,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9004470
2016-05-17
3,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006522
2016-05-17
900.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9002591
2016-05-17
10,202.10
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/03108
2016-05-17
3,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007380
2016-05-17
35,886.96
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จำกัด
71034
2016-05-17
12,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9002369
2016-05-17
2,626.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-02-0727
2016-04-27
64,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5902-0026
2016-04-27
8,710.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN580900054
2016-04-27
6,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5902002
2016-04-27
20,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-02-0313
2016-04-27
30,617.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN580800359
2016-04-27
8,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102016-01-0232
2016-04-27
28,964.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5803715
2016-04-18
7,361.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0061020
2016-04-18
4,173.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5810000743
2016-04-18
10,520.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
V5810/0036
2016-04-18
3,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58019685
2016-04-18
16,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
พรีเมด ฟาร์มา
IN581000294
2016-04-18
23,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
IV058002997
2016-04-18
14,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณพลาสติก
IV580825-004
2016-04-18
10,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5809002590
2016-04-18
13,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1510063
2016-04-18
32,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5810/0087
2016-04-18
23,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
580800680
2016-04-18
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521132685
2016-04-18
31,450.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5803268
2016-04-18
9,233.03
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541108051
2016-04-18
18,360.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58328451
2016-04-18
9,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58046490
2016-04-18
22,202.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5811000714
2016-03-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5901001056
2016-03-28
660.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5808002538
2016-03-28
7,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5807003157
2016-03-28
6,420.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
58091562
2016-03-28
21,635.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
58100581
2016-03-28
18,746.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5901000605
2016-03-28
2,575.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58051292
2016-03-28
2,942.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5812000904
2016-03-28
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5901001188
2016-03-28
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5812000886
2016-03-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
58093338
2016-03-28
6,548.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5808001744
2016-03-28
19,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5812003390
2016-03-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
58110163
2016-03-28
5,392.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
48/405082
2016-03-25
7,312.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5810091
2016-03-25
770.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV58121869
2016-03-25
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58058743
2016-03-25
2,942.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5901-087
2016-03-25
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4207995
2016-03-25
50,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1507069
2016-03-25
32,100.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015013254
2016-03-25
11,718.75
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
7496
2016-03-25
7,704.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS151214-125
2016-03-25
2,050.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV59011389
2016-03-25
1,512.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5811-140
2016-03-25
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1514966
2016-03-25
2,740.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5812080
2016-03-25
17,470.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ส.เทคนิคเซอร์วิส
403
8
2016-03-25
1,650.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015016338
2016-03-25
5,512.64
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58040285
2016-03-25
22,202.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
115100278
2016-03-25
35,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
57863
2016-03-24
72,380.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
58041810
2016-03-24
2,724.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2575
2016-03-24
3,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV15-58186
2016-03-24
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
107413
2016-03-24
12,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2475
2016-03-24
87,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5816728
2016-03-24
1,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
57858
2016-03-24
23,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV16-02304
2016-03-24
2,867.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
59001748
2016-03-24
642.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2486
2016-03-24
85,600.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
58041346
2016-03-24
1,458.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
58856
2016-03-24
3,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
109323
2016-03-24
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5821289
2016-03-24
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์
480204
2016-03-14
1,040.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581074788
2016-02-19
12,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581079908
2016-02-19
5,400.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154355
2016-02-16
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154359
2016-02-16
1,027.20
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154362
2016-02-16
2,140.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154356
2016-02-16
235.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
SE16-01-0063
2016-02-16
4,815.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154360
2016-02-16
1,819.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154358
2016-02-16
224.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154363
2016-02-16
2,653.60
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154361
2016-02-16
502.90
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
154357
2016-02-16
791.80
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
0057
11
2016-02-15
83,575.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015015028
2016-02-15
4,280.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9000141
2016-02-15
1,172.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5822321
2016-02-15
1,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5803925
2016-02-15
14,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1513811
2016-02-15
2,740.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5807051
2016-02-15
6,930.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5808418
2016-02-15
1,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
58033407
2016-02-15
1,458.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
0056
11
2016-02-15
60,950.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5808101
2016-02-15
1,920.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015014343
2016-02-15
973.70
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C9000156
2016-02-15
1,872.50
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0059203
2016-02-15
7,700.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV58090737
2016-02-15
2,268.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราศูนย์เครื่องมือแพทย์
170958002
2016-02-15
2,800.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5809-68
2016-02-15
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5806951
2016-02-15
14,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8006498
2016-02-15
6,672.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5809029
2016-02-15
2,125.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
58031481
2016-02-15
730.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015014223
2016-02-15
2,000.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008239
2016-02-15
1,080.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV58071542
2016-02-05
2,268.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
580669
2016-02-05
8,250.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอล.ซี.ซ๊.กรุ๊ป จำกัด
6909
2016-02-05
3,852.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5805969
2016-02-04
2,125.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5807001051
2016-02-04
3,500.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
20813608
2016-02-04
5,885.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
1478
030
2016-02-04
19,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015010071
2016-02-04
2,850.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
1058019671
2016-02-04
1,498.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท โมเดอร์เมนู จำกัด
IV5807-117
2016-02-04
2,200.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท มาสุ จำกัด
105721
2016-02-04
8,750.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
1439
029
2016-02-04
67,217.40
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
58020721
2016-02-04
1,964.00
ตั้งเบิกได้
ยังไม่จ่าย
บริษัท เกร๊ทเตอร์