พัฒนาโดย นางสาวซานียะห์ อับดุลเลาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพร.สายบุรี

ชื่อผู้ใช้ : 

รหัสผ่าน : 

 


 ค้นหาตามชื่อบริษัท:  

ชื่อบริษัท
เลขที่บิล
เล่มที่
วันที่แจ้งหนี้
จำนวนเงิน(บาท)
สามารถตั้งเบิกจ่ายได้
วันที่จ่ายเงิน
บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
6003001
2017-10-30
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-05-22
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1605093
2017-07-28
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0380078
2017-07-28
1,712.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
INV59/3798
2017-07-28
4,964.80
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0383130
2017-07-28
1,472.50
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5920124
2017-07-28
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6061022
2017-07-28
9,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59260933
2017-07-28
14,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621128752
2017-07-28
6,850.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5908/10834
2017-07-28
5,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59305029
2017-07-28
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท มาสุ จำกัด
120140
2017-07-28
10,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641107246
2017-07-28
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5927092
2017-07-28
6,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/125699
2017-07-28
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS160908-065
2017-07-28
1,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0382153
2017-07-28
5,430.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5917939
2017-07-28
6,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621126194
2017-07-28
49,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6081169
2017-07-28
4,440.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59210428
2017-07-28
4,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641105577
2017-07-28
17,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5902202
2017-07-28
3,402.60
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1604060
2017-07-28
20,544.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/062603
2017-07-28
16,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0381465
2017-07-28
1,150.20
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
INV59/4736
2017-07-28
4,922.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5909-0006
2017-07-28
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0382571
2017-07-28
6,415.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6070115
2017-07-28
2,412.50
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59281032
2017-07-28
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621128977
2017-07-28
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5908/11970
2017-07-28
1,260.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
593712
2017-07-28
3,080.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN5904019
2017-07-28
2,750.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641105629
2017-07-28
5,480.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5903965
2017-07-28
11,042.40
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
4209600
2017-07-28
90,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641107405
2017-07-28
3,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0379626
2017-07-28
1,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM60/010487
2017-07-28
3,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS160720-059
2017-07-28
1,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0381105
2017-07-28
1,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5920089
2017-07-28
19,840.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621127409
2017-07-28
3,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5908/10833
2017-07-28
11,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59225970
2017-07-28
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท มาสุ จำกัด
126795
2017-07-28
17,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641106999
2017-07-28
18,530.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
L0700211
2017-07-28
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2627
2017-07-28
71,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เมด-วัน จำกัด
I1608086
2017-07-28
51,360.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5917439
2017-07-28
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/062654
2017-07-28
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0382328
2017-07-28
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV6001-0012
2017-07-28
26,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621124800
2017-07-28
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6061023
2017-07-28
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59281031
2017-07-28
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621124406
2017-07-28
6,815.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641104644
2017-07-28
8,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5902686
2017-07-28
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU09663
2017-07-26
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621137718
2017-07-26
9,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6061023
2017-07-26
3,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621134150
2017-07-26
1,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-23
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016014357
2017-07-26
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1605461
2017-07-26
23,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4968
2017-07-26
7,050.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5825411
2017-07-26
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
6001126
2017-07-26
2,280.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1610015
2017-07-26
2,395.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5930443
2017-07-26
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU11797
2017-07-26
1,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU13786
2017-07-26
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621131265
2017-07-26
53,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6070115
2017-07-26
2,412.50
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1606203
2017-07-26
47,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016016410
2017-07-26
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5922690
2017-07-26
18,840.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1608666
2017-07-26
2,740.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5928821
2017-07-26
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU13118
2017-07-26
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU07944
2017-07-26
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI160612244
2017-07-26
19,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621139119
2017-07-26
3,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6061022
2017-07-26
9,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621134938
2017-07-26
6,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016014929
2017-07-26
2,516.64
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
พรีเมด ฟาร์มา
IN590500319
2017-07-26
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4941
2017-07-26
19,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1609612
2017-07-26
12,740.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5803349
2017-07-26
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5912637
2017-07-26
2,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ร้านเต่าทอง
115
2017-07-26
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5927588
2017-07-26
21,705.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU10091
2017-07-26
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU13788
2017-07-26
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6080945
2017-07-26
3,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621133348
2017-07-26
3,440.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6091148
2017-07-26
8,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1604697
2017-07-26
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016012984
2017-07-26
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5924791
2017-07-26
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1610194
2017-07-26
1,015.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5930444
2017-07-26
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU11798
2017-07-26
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU08750
2017-07-26
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621131321
2017-07-26
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6070704
2017-07-26
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1606360
2017-07-26
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2016015625
2017-07-26
1,391.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5922284
2017-07-26
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1611919
2017-07-26
2,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5924790
2017-07-26
7,290.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ร้านเต่าทอง
116
2017-07-26
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
5056
2017-06-01
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-07
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
5100
2017-06-01
16,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-07
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621124143
2017-06-01
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621118138
2017-05-25
49,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
iv5912/038
2017-05-25
20,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/051802
2017-05-25
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
iv01/16084
2017-05-25
24,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5906/10800
2017-05-25
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
c119424
2017-05-25
6,368.60
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
L0502161
2017-05-25
6,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
m5903-1100
2017-05-25
15,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
นาโน เมดดิเทค
58-06412
2017-05-25
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621118082
2017-05-25
750.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
iv5904003253
2017-05-25
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5905/12105
2017-05-25
3,660.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59018563
2017-05-25
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5909007
2017-05-25
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
iv5910049
2017-05-25
21,350.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621115968
2017-05-25
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5905/12499
2017-05-25
1,050.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59015525
2017-05-25
1,904.60
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
c120316
2017-05-25
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
iv5907026
2017-05-25
3,550.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
st0590531
2017-05-25
32,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1059014022
2017-05-25
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/094252
2017-05-25
6,840.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
m5903-0424
2017-05-25
79,440.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
iv5904002818
2017-05-25
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5906/10799
2017-05-25
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5906145
2017-05-25
22,002.50
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5906-0674
2017-05-25
96,320.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621116308
2017-05-25
8,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โปรเ-เทค เมดิคอล
iv6000005
2017-05-25
39,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631104293
2017-05-25
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5906/10323
2017-05-25
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59020333
2017-05-25
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5904110
2017-05-25
740.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
iv5908069
2017-05-25
2,880.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
iv059001330
2017-05-25
39,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/093985
2017-05-23
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
iv5907-0026
2017-05-23
23,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
2v5901202
2017-05-23
4,620.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59008926
2017-05-23
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/020843
2017-05-23
5,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
st590340
2017-05-23
37,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-05-23
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/094199
2017-05-23
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
iv5908/0019
2017-05-23
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4864
098
2017-05-23
56,750.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-18
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59006742
2017-05-23
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/093985
2017-05-23
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/093842
2017-05-23
9,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
iv 2612
2017-05-23
35,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย
iv01/16083
2017-05-23
41,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
iv590209-025
2017-05-23
41,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59006742
2017-05-23
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
หท59/020712
2017-05-23
27,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
iv5908-0010
2017-05-23
35,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4895
098
2017-05-23
24,750.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-18
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59007371
2017-05-23
58,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/094199
2017-05-23
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
st0590587
2017-05-23
44,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-05-23
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
sm59/083537
2017-05-23
3,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
iv5907-0015
2017-05-23
11,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4759
096
2017-05-23
29,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-18
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
iv590426-014
2017-05-23
15,160.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016080652
2017-04-26
5,940.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016064543
2017-04-26
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016082524
2017-04-26
80,483.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016070283
2017-04-26
8,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/11415
2017-04-26
19,750.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-21
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016073512
2017-04-26
35,110.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591052746
2017-04-25
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447046281
2017-04-25
9,469.50
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0518
2017-04-25
88,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5909/0298
2017-04-25
36,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322278017
2017-04-25
2,498.45
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/11149
2017-04-25
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322423578
2017-04-25
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/1603499
2017-04-25
1,425.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320951484
2017-04-25
10,511.68
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59010658
2017-04-25
7,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59014366
2017-04-25
8,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591077127
2017-04-25
28,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU05864
2017-04-25
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016061554
2017-04-25
11,413.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ร้านเต่าทอง
108
2017-04-25
8,960.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591023403
2017-04-25
70,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447042293
2017-04-25
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML16060443
2017-04-25
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5903-0394
2017-04-25
74,720.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322172479
2017-04-25
642.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322511779
2017-04-25
924.48
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/11659
2017-04-25
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1612583
2017-04-25
12,558.60
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322423502
2017-04-25
18,992.50
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1610865
2017-04-25
4,040.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59017053
2017-04-25
80,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591079498
2017-04-25
74,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591039915
2017-04-25
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447034014
2017-04-25
23,540.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016083107
2017-04-25
1,150.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591053981
2017-04-25
40,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447030246
2017-04-25
1,084.98
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5812-0604
2017-04-25
40,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5812/0081
2017-04-25
21,750.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322314046
2017-04-25
5,272.96
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/10211
2017-04-25
5,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1612425
2017-04-25
690.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322414248
2017-04-25
17,013.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1609833
2017-04-25
16,190.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321895138
2017-04-25
10,593.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8006493
2017-04-25
6,672.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59016076
2017-04-25
19,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59013101
2017-04-25
80,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591071780
2017-04-25
56,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU05505
2017-04-25
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016091250
2017-04-25
12,563.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591052897
2017-04-25
30,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447041625
2017-04-25
1,070.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5903-0392
2017-04-25
72,144.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322171510
2017-04-25
11,342.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5904/11661
2017-04-25
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322474098
2017-04-25
5,243.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1613374
2017-04-25
1,350.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321813172
2017-04-25
5,136.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
59102671
2017-04-25
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59009593
2017-04-25
34,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59015583
2017-04-25
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591079939
2017-04-25
7,950.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016061541
2017-04-25
5,940.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ร้านเต่าทอง
111
2017-04-25
8,960.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591032357
2017-04-25
34,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5447032918
2017-04-25
4,708.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322225496
2017-04-25
18,992.50
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591046932
2017-04-25
42,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5904/0136
2017-04-25
36,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322530914
2017-04-25
8,260.40
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5905/10158
2017-04-25
1,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1612426
2017-04-25
5,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322414911
2017-04-25
4,419.10
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1611456
2017-04-25
11,340.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5322751160
2017-04-25
73,499.37
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59018868
2017-04-25
39,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59012981
2017-04-25
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591043234
2017-04-25
16,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU04004
2017-04-25
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016092129
2017-04-25
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22665663
2017-04-24
21,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22549695
2017-04-24
83,888.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22722729
2017-04-24
7,318.80
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2612
2016-10-18
35,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160201501
2016-10-18
21,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI160408689
2016-10-18
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5902012
2016-10-18
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1059010912
2016-10-18
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5904245
2016-10-18
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59008926
2016-10-18
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1604016
2016-10-18
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016042220
2016-10-18
1,150.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016042216
2016-10-18
17,105.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
59/09246
2016-10-18
36,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
141285
2016-10-18
5,680.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5905000315
2016-10-18
5,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
59007371
2016-10-18
58,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016042163
2016-10-18
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591036438
2016-10-18
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/093842
2016-10-18
9,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5902131
2016-10-13
1,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
377736
2016-10-13
1,516.00
ตั้งเบิกได้
2017-05-23
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
377270
2016-10-13
1,092.50
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
IV01/16083
2016-10-11
41,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0551
2016-10-11
73,440.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5902-0606
2016-10-11
93,744.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5908-0019
2016-10-11
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/083537
2016-10-11
3,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5902-0604
2016-10-11
88,320.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5905-0193
2016-10-11
76,512.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5905-0189
2016-10-11
74,304.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22061451
2016-10-10
7,222.50
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1603019
-
2016-10-10
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21902026
2016-10-10
51,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22054457
2016-10-10
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581115512
-
2016-10-10
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21902603
2016-10-10
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22066381
2016-10-10
54,570.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
48/405082
-
2016-10-08
7,312.50
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904003255
2016-09-28
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-20
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
59014432
2016-09-28
6,206.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
พรีเมด ฟาร์มา
IN590400099
2016-09-28
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641102826
2016-09-28
6,378.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621111106
2016-09-28
1,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6031324
2016-09-28
6,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1604900
2016-09-28
5,840.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
140231
2016-09-28
3,217.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6040715
2016-09-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/1602170
2016-09-28
4,715.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904001945
2016-09-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621112661
2016-09-28
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904003254
2016-09-28
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1604585
2016-09-28
4,040.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
พรีเมด ฟาร์มา
IN590400290
2016-09-28
13,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5904124
2016-09-28
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641103296
2016-09-28
8,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5812-0524
2016-09-28
83,856.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU05505
2016-09-28
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6020782
2016-09-28
2,325.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/1602081
2016-09-28
6,515.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
142380
2016-09-28
4,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904001119
2016-09-27
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6050404
2016-09-27
4,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/1602493
2016-09-27
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS9002920
2016-09-27
21,810.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV590426-014
2016-09-27
15,160.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904000787
2016-09-27
3,995.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
25953
2016-09-27
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
129040242
2016-09-27
16,770.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
พรีเมด ฟาร์มา
IN590400475
2016-09-27
3,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5903152
2016-09-27
750.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641103865
2016-09-27
560.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU06157
2016-09-27
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์
IVD0048503
2016-09-27
52,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904000789
2016-09-27
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631102990
2016-09-27
3,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
129040205
2016-09-27
7,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5904000788
2016-09-27
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641103583
2016-09-27
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5908-0010
2016-09-23
35,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5906089
2016-09-23
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
499018
2016-09-14
15,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
631101924
2016-09-14
9,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2016034077
2016-09-14
5,940.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/020712
2016-09-14
27,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5907-0027
2016-09-14
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
IV59020406
2016-09-14
4,400.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
590200195
2016-09-14
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-18
บริษัท มาสุ จำกัด
116876
2016-09-14
10,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621109440
2016-09-14
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST0590503
2016-09-14
22,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
S05908181
2016-09-14
45,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU04004
2016-09-14
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST0590477
2016-09-14
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5907-0015
2016-09-14
11,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
IV59020331
2016-09-14
2,420.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI160304718
2016-09-14
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/020843
2016-09-14
5,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5901322
2016-09-14
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621109613
2016-09-14
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5907-0026
2016-09-14
23,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
5902500150
2016-09-14
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-18
พรีเมด ฟาร์มา
IN590300438
2016-09-14
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU04744
2016-09-14
14,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
621109883
2016-09-14
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST0590494
2016-09-14
21,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641102661
2016-09-09
8,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5902-0598
2016-09-09
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
641102600
2016-09-09
1,458.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5901-0077
2016-09-09
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590433
2016-08-24
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590361
2016-08-24
20,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
59003746
2016-08-15
6,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590315
2016-08-15
36,300.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21948268
2016-08-15
13,054.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
59003221
2016-08-15
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
59003536
2016-08-15
5,790.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
22023307
2016-08-15
21,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21955309
2016-08-15
43,870.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
59IV000509
2016-07-25
11,900.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321389259
2016-07-25
22,470.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
590300305
2016-07-25
35,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-18
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321388967
2016-07-25
46,224.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณพลาสติก
IV590209-025
2016-07-25
41,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016006111
2016-07-25
2,623.64
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321383698
2016-07-25
12,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21745521
2016-07-22
26,236.40
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21753298
2016-07-22
54,570.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0063227
2016-06-30
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4750
2016-06-30
8,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-25
บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ์ เมดดิเทค จำกัด
59040012
2016-06-24
16,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0063039
2016-06-24
13,910.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC 160368
2016-06-23
56,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21586087
2016-06-16
54,570.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591011946
2016-06-16
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21695834
2016-06-16
38,520.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321411087
2016-06-16
5,272.96
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591010795
2016-06-16
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321242036
2016-06-16
5,272.96
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59002165
2016-06-16
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016001582
2016-06-16
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591006551
2016-06-16
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21723512
2016-06-16
6,099.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321636149
2016-06-16
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591011212
2016-06-16
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5900120
2016-06-16
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21842458
2016-06-16
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320975234
2016-06-16
11,395.50
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21587729
2016-06-16
15,622.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591008183
2016-06-16
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21666509
2016-06-16
9,918.90
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321470213
2016-06-16
17,066.50
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446950044
2016-06-16
48,150.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21618539
2016-06-16
66,340.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591005512
2016-06-16
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21695402
2016-06-16
7,222.50
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321077054
2016-06-16
32,977.40
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571045409
2016-06-16
48,120.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21804735
2016-06-16
7,222.50
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321132347
2016-06-16
29,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59003384
2016-06-16
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
591001931
2016-06-16
11,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21587731
2016-06-16
6,099.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581124678
2016-06-16
63,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21783384
2016-06-16
23,968.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-27
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321130490
2016-06-16
12,037.50
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446947401
2016-06-16
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
1697
034
2016-06-15
23,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-14
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5812535
2016-06-15
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1602120
2016-06-15
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
2558
052
2016-06-15
23,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-14
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5902145
2016-06-15
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321660922
2016-06-15
3,252.80
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1601034
2016-06-15
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
59000258
2016-06-10
14,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
097
67
2016-06-10
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ร้านเต่าทอง
96
2016-06-10
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ร้าน CB Medicall Health
in590003
2016-06-10
3,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
096
69
2016-06-10
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4743
2016-05-30
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-08
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1603021
2016-05-24
3,825.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-5900793
2016-05-24
2,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1603020
2016-05-24
3,440.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160304954
2016-05-24
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1604086
2016-05-24
882.90
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV59030004
2016-05-23
37,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV5903/035
2016-05-23
19,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-58028736
2016-05-18
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5811454
2016-05-18
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015019355
2016-05-18
7,091.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581117409
2016-05-18
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5810500
2016-05-18
9,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด
IV582686
2016-05-18
17,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11009530
2016-05-18
42,969.06
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581108278
2016-05-18
54,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1515231
2016-05-18
8,755.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016003224
2016-05-18
2,889.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581115675
2016-05-18
26,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5902107
2016-05-18
3,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-59002854
2016-05-18
1,100.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016003465
2016-05-18
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581117362
2016-05-18
27,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8010688
2016-05-18
21,430.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5811820
2016-05-18
9,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015018112
2016-05-18
10,101.39
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
128100144
2016-05-18
7,785.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1601493
2016-05-18
4,922.90
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21320467
2016-05-17
9,416.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21515791
2016-05-17
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321410740
2016-05-17
2,498.45
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU16547
2016-05-17
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446972540
2016-05-17
1,070.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20755185
2016-05-17
10,000.22
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21530143
2016-05-17
8,560.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321456425
2016-05-17
1,605.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
2328
047
2016-05-17
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-10
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21465026
2016-05-17
7,222.50
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21420111
2016-05-17
19,902.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320849096
2016-05-17
5,590.75
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21783525
2016-05-17
1,463.76
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5812293
2016-05-17
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21455729
2016-05-17
10,725.68
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321626244
2016-05-17
4,130.20
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
16BU04146
2016-05-17
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446975613
2016-05-17
2,354.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
2550
051
2016-05-17
66,029.70
ตั้งเบิกได้
2016-06-10
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC160428
2016-05-17
56,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21454083
2016-05-17
54,570.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21451102
2016-05-17
42,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320984100
2016-05-17
46,224.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4615
2016-05-16
54,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-08
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1510-A1330
2016-05-12
10,252.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58011523
2016-05-12
5,458.50
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1512-A0542
2016-05-12
3,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58011588
2016-05-12
4,110.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1512-A1093
2016-05-12
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143566
2016-04-28
2,589.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145673
2016-04-28
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
iv5817871
2016-04-28
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139310
2016-04-28
2,589.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5903-0008
2016-04-27
64,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-25
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5903-0010
2016-04-27
129,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-25
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-12-0241
2016-04-21
33,186.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-12-0714
2016-04-21
46,790.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581101992
2016-04-18
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5821712
2016-04-18
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5810424
2016-04-18
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
86870
2016-04-18
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8009201
2016-04-18
1,600.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0368332
2016-04-18
7,725.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150767
2016-04-18
23,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-21
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5810004
2016-04-18
10,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581101167
2016-04-18
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5808-0156
2016-04-18
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
2133
043
2016-04-18
29,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-08
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
485803
2016-04-18
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581092209
2016-04-18
33,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5821711
2016-04-18
17,590.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5810127
2016-04-18
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581101592
2016-04-18
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
1901
039
2016-04-18
67,410.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-10
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
103151000342
2016-04-18
12,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580825-004
2016-04-12
10,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150127
-
2016-04-04
342.40
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139308
-
2016-04-04
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21361911
2016-03-28
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
489574
2016-03-28
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320281086
2016-03-28
11,395.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5808/12474
2016-03-28
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320832207
2016-03-28
924.48
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21072092
2016-03-28
6,612.60
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58382953
2016-03-28
2,550.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320378564
2016-03-28
20,116.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21132766
2016-03-28
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
136367
2016-03-28
3,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20908989
2016-03-28
16,371.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1514388
2016-03-28
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15121746
2016-03-28
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21412711
2016-03-28
21,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320678046
2016-03-28
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5812/11397
2016-03-28
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1514798
2016-03-28
1,720.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21332412
2016-03-28
27,285.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
482825
2016-03-28
8,225.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320831911
2016-03-28
11,395.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5811/11437
2016-03-28
4,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU6010650
2016-03-28
3,120.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21137253
2016-03-28
6,099.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
491064
2016-03-28
1,160.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321183545
2016-03-28
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5809/11972
2016-03-28
11,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21064881
2016-03-28
43,870.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58264660
2016-03-28
27,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320354709
2016-03-28
5,272.96
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21132722
2016-03-28
27,285.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58256529
2016-03-28
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
129897
2016-03-28
4,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5825413
2016-03-28
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21512807
2016-03-28
32,806.20
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1513383
2016-03-28
5,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446842424
2016-03-28
7,918.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20969869
2016-03-28
10,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321168543
2016-03-28
1,605.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5808/12918
2016-03-28
10,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1510123
2016-03-28
8,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15101622
2016-03-28
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21259266
2016-03-28
27,285.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320856519
2016-03-28
9,630.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5812/12008
2016-03-28
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5080615
2016-03-28
5,150.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21363269
2016-03-28
10,785.60
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
493959
2016-03-28
2,365.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321008192
2016-03-28
2,696.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/12807
2016-03-28
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320832259
2016-03-28
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21064076
2016-03-28
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58382952
2016-03-28
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321430279
2016-03-28
120,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21135056
2016-03-28
7,222.50
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
136349
2016-03-28
4,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20983105
2016-03-28
8,560.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320356938
2016-03-28
15,247.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1514095
2016-03-28
2,020.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML16011001
2016-03-28
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21388243
2016-03-28
59,492.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320562214
2016-03-28
16,668.46
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5811/10994
2016-03-28
1,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1600768
2016-03-28
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21359358
2016-03-28
8,346.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
485395
2016-03-28
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320832289
2016-03-28
5,272.96
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5808/12475
2016-03-28
6,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5121204
2016-03-28
2,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
53211139593
2016-03-28
2,065.10
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21060493
2016-03-28
6,099.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58287259
2016-03-28
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320369773
2016-03-28
29,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21120613
2016-03-28
8,560.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
131260
2016-03-28
7,740.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21511490
2016-03-28
23,968.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1511737
2016-03-28
12,145.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15101512
2016-03-28
16,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21217398
2016-03-28
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320840787
2016-03-28
4,494.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5811/12656
2016-03-28
2,390.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1600290
2016-03-28
1,215.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15100785
2016-03-28
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21354886
2016-03-28
4,836.40
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
481247
2016-03-28
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320766836
2016-03-28
7,890.18
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5901/10562
2016-03-28
4,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5111211
2016-03-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21209056
2016-03-28
13,835.10
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
492894
2016-03-28
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321241233
2016-03-28
4,130.20
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5810/10397
2016-03-28
6,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21587733
2016-03-28
4,836.40
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5321088086
2016-03-28
2,498.45
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21005884
2016-03-28
31,244.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58227216
2016-03-28
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
136366
2016-03-28
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5825349
2016-03-28
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21132768
2016-03-28
23,968.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446857786
2016-03-28
23,968.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20983741
2016-03-28
5,885.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320943097
2016-03-28
1,926.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1515704
2016-03-28
1,425.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15111984
2016-03-28
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21248532
2016-03-28
32,806.20
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320545344
2016-03-28
15,247.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5812/11396
2016-03-28
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5120544
2016-03-28
4,350.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0366175
2016-03-25
5,166.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5823864
2016-03-25
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150705
2016-03-25
11,970.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-21
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5808289
2016-03-25
12,050.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-17395
2016-03-25
59,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5831293
2016-03-25
5,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5900688
2016-03-25
4,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5819011
2016-03-25
7,608.80
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1505893
2016-03-25
23,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5809-0439
2016-03-25
42,560.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN5812821
2016-03-25
2,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ประพร ดาร์สุต จำกัด
01723
2016-03-25
9,908.20
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1601-A1169
2016-03-25
1,880.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0365367
2016-03-25
380.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5820364
2016-03-25
5,540.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
58/08527
2016-03-25
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5828189
2016-03-25
23,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581086231
2016-03-25
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5901391
2016-03-25
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2016000286
2016-03-25
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.59/01862
2016-03-25
540.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5817872
2016-03-25
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5809616
2016-03-25
12,420.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5809-0437
2016-03-25
67,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C115070
2016-03-25
1,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV59020202
2016-03-25
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/010307
2016-03-25
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580805-003
2016-03-25
15,770.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0370909
2016-03-25
1,150.20
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058023134
2016-03-25
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4566
2016-03-25
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581097664
2016-03-25
8,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5827805
2016-03-25
1,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5831156
2016-03-25
33,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5828920
2016-03-25
4,252.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
พรีเมด ฟาร์มา
IN581200206
2016-03-25
1,605.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5819014
2016-03-25
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5808-0333
2016-03-25
81,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1504708
2016-03-25
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C116620
2016-03-25
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104151100058
2016-03-25
2,812.50
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0365433
2016-03-25
6,049.80
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5818329
2016-03-25
14,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5828108
2016-03-25
12,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5900515
2016-03-25
1,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531106274
2016-03-25
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5816694
2016-03-25
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5806-0592
2016-03-25
50,112.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C114885
2016-03-25
2,434.30
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
110568459
2016-03-25
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0365366
2016-03-25
820.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5815948
2016-03-25
6,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058021646
2016-03-25
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581085372
2016-03-25
29,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5828091
2016-03-25
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
IN5901-1183
2016-03-25
26,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5831162
2016-03-25
12,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
85292
2016-03-25
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
25223
2016-03-25
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5814169
2016-03-25
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5809-0542
2016-03-25
19,440.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C114582
2016-03-25
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM59/010145
2016-03-25
3,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10902715
2016-03-24
10,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150809920
2016-03-24
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58014084
2016-03-24
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS9000663
2016-03-24
22,128.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58016700
2016-03-24
12,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU13822
2016-03-24
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015122386
2016-03-24
1,150.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
224
59
2016-03-24
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-11
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521129882
2016-03-24
12,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5902-0018
2016-03-24
5,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5808/0242
2016-03-24
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521137869
2016-03-24
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150710214
2016-03-24
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58013917
2016-03-24
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58012205
2016-03-24
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541110341
2016-03-24
2,460.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU15335
2016-03-24
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015110636
2016-03-24
1,150.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521135378
2016-03-24
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV03038
2016-03-24
3,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11001073
2016-03-24
21,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI151007720
2016-03-24
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58017607
2016-03-24
48,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8012644
2016-03-24
2,700.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58015319
2016-03-24
3,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU13085
2016-03-24
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015080242
2016-03-24
10,263.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521128223
2016-03-24
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521131187
2016-03-24
33,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5902-0010
2016-03-24
5,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1160101057
2016-03-24
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5809/0149
2016-03-24
5,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58014008
2016-03-24
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8009241
2016-03-24
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58016320
2016-03-24
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU10416
2016-03-24
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541108945
2016-03-24
3,208.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015093404
2016-03-24
15,063.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
225
59
2016-03-24
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-11
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521137662
2016-03-24
750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV02563
2016-03-24
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11002818
2016-03-24
10,593.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150908494
2016-03-24
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58015511
2016-03-24
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8011780
2016-03-24
1,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541106813
2016-03-24
17,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU11669
2016-03-24
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015125300
2016-03-24
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521125168
2016-03-24
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV02102
2016-03-24
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446900019
2016-03-21
1,084.98
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58010873
2016-03-14
22,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58012532
2016-03-14
4,390.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1512-A0011
2016-03-14
2,850.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
478038
2016-03-14
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
006
68
2016-03-14
5,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58010544
2016-03-14
13,518.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW59010474
2016-03-14
1,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1509-A1839
2016-03-14
1,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58009145
2016-03-14
11,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1509-A1560
2016-03-14
2,550.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
475351
2016-02-23
2,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
474460
2016-02-23
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
478046
2016-02-23
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581075916
2016-02-19
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581074806
2016-02-19
43,570.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581062706
2016-02-19
12,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4665
2016-02-16
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-25
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
310857401344
2016-02-16
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเทค จำกัด
21601023
2016-02-16
49,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150135
2016-02-16
545.70
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058020509
2016-02-15
1,498.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5818395
2016-02-15
4,325.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8003789
2016-02-15
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21134455
2016-02-15
4,836.40
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00036675
2016-02-15
7,910.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
พรีเมด ฟาร์มา
IN581000295
2016-02-15
1,605.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C112943
2016-02-15
2,580.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
047
68
2016-02-15
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446830914
2016-02-15
3,909.78
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
585468
2016-02-15
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521132686
2016-02-15
430.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320354520
2016-02-15
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1509-A0570
2016-02-15
5,169.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5809/11973
2016-02-15
2,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV02796
2016-02-15
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0366910
2016-02-15
4,185.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
104151000140
2016-02-15
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
484295
2016-02-15
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5100267
2016-02-15
4,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5808003439
2016-02-15
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10900919
2016-02-15
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5820318
2016-02-15
825.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
7672
2016-02-15
3,852.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-58021492
2016-02-15
2,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8008562
2016-02-15
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU12290
2016-02-15
2,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015090955
2016-02-15
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C113412
2016-02-15
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58041252
2016-02-15
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN5808096
2016-02-15
2,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521129500
2016-02-15
1,180.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15090385
2016-02-15
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ บอดี้ บาลานซื เมดดิเทค
58090011
2016-02-15
16,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
484375
2016-02-15
2,240.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5090830
2016-02-15
3,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5810000583
2016-02-15
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5821713
2016-02-15
4,710.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8004677
2016-02-15
8,800.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
21067368
2016-02-15
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
769147
2016-02-15
13,770.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
84038
2016-02-15
5,820.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015103804
2016-02-15
3,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58009146
2016-02-15
1,118.50
ตั้งเบิกได้
2016-03-23
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
130191
2016-02-15
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541108167
2016-02-15
4,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4357
088
2016-02-15
26,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1511306
2016-02-15
3,235.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM58/083239
2016-02-15
2,660.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5803963
2016-02-15
1,871.43
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1507-A1043
2016-02-15
24,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5810/10844
2016-02-15
3,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV02635
2016-02-15
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0367805
2016-02-15
2,889.80
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5090083
2016-02-15
3,485.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5809000471
2016-02-15
3,860.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5820317
2016-02-15
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-17425
2016-02-15
4,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015092240
2016-02-15
1,150.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C113879
2016-02-15
2,580.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58046443
2016-02-15
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
IV5808674
2016-02-15
3,011.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN5810040
2016-02-15
2,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521132687
2016-02-15
1,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320831701
2016-02-15
2,360.69
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1504-A0640
2016-02-15
13,249.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5810/12138
2016-02-15
3,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446886554
2016-02-15
4,708.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-04
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV02250
2016-02-15
1,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
48/404618
2016-02-15
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
482367
2016-02-15
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5901-0011
2016-02-15
17,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5100811
2016-02-15
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5809000445
2016-02-15
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5821380
2016-02-15
700.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58018790
2016-02-15
3,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8001918
2016-02-15
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58300272
2016-02-15
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015092244
2016-02-15
3,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5808717
2016-02-15
2,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1509349
2016-02-15
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15091774
2016-02-15
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2016-04-20
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
PC000279
2016-02-15
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5804404
2016-02-15
1,871.43
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
585029
2016-02-15
3,220.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590017
2016-02-15
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5809/10449
2016-02-15
2,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ร้านเต่าทอง
95
2016-02-15
7,840.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5810001231
2016-02-15
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0368097
2016-02-15
1,230.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5807-0017
2016-02-12
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521124971
2016-02-12
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015071019
2016-02-05
6,360.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15080952
2016-02-05
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-20
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
58066312
2016-02-05
2,860.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-16850
2016-02-05
8,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531105320
2016-02-05
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
48/403366
2016-02-05
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5806528
2016-02-05
9,875.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15080879
2016-02-05
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2016-04-20
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150208867
2016-02-05
26,660.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5807172
2016-02-05
10,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
พรีเมด ฟาร์มา
IN580700118
2016-02-05
1,605.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1504268
2016-02-05
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
040
67
2016-02-05
22,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5821324
2016-02-05
12,060.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS150622-015
2016-02-05
4,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C111999
2016-02-05
4,080.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด
IN5806805
2016-02-05
2,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS150819-034
2016-02-05
1,090.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20875971
2016-02-04
10,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58009729
2016-02-04
3,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5806-0590
2016-02-04
58,016.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU10297
2016-02-04
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58007356
2016-02-04
4,032.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521125755
2016-02-04
1,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/10808
2016-02-04
6,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
126948
2016-02-04
3,240.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541106579
2016-02-04
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521122925
2016-02-04
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319899755
2016-02-04
2,782.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/10809
2016-02-04
1,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1509350
2016-02-04
4,715.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM57/030913
2016-02-04
4,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
57049
2016-02-04
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5060869
2016-02-04
9,485.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806003549
2016-02-04
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5816053
2016-02-04
2,030.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20756252
2016-02-04
16,371.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20727839
2016-02-04
15,622.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58006479
2016-02-04
23,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-23
พรีเมด ฟาร์มา
IN580600237
2016-02-04
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
128571
2016-02-04
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541105282
2016-02-04
1,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5807-0746
2016-02-04
25,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521124012
2016-02-04
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320144595
2016-02-04
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5806/11970
2016-02-04
750.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1510937
2016-02-04
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท อาโปเตก้า จำกัด
255806133/B
2016-02-04
13,750.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW58080523
2016-02-04
4,335.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320007158
2016-02-04
30,816.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5808/11369
2016-02-04
1,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446820543
2016-02-04
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806002949
2016-02-04
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV01921
2016-02-04
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0363460
2016-02-04
6,049.80
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10804413
2016-02-04
1,498.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5815313
2016-02-04
2,030.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20765980
2016-02-04
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58011519
2016-02-04
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-08-10
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58189632
2016-02-04
17,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5806-0805
2016-02-04
21,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU08090
2016-02-04
9,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521127243
2016-02-04
3,680.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/10920
2016-02-04
18,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58034111
2016-02-04
2,942.50
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521122926
2016-02-04
430.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320008421
2016-02-04
29,665.75
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/10901
2016-02-04
1,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
57045
2016-02-04
32,550.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0361627
2016-02-04
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5080895
2016-02-04
3,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5808000092
2016-02-04
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5814168
2016-02-04
3,340.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058016322
2016-02-04
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20907039
2016-02-04
4,836.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20764686
2016-02-04
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58008011
2016-02-04
3,760.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521125029
2016-02-04
1,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
128762
2016-02-04
4,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541106532
2016-02-04
4,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5807-0015
2016-02-04
41,712.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521123454
2016-02-04
750.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319945586
2016-02-04
17,548.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/10921
2016-02-04
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1509648
2016-02-04
2,625.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM58/072697
2016-02-04
3,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806003391
2016-02-04
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0362955
2016-02-04
1,516.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5812706
2016-02-04
17,590.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20756252
2016-02-04
16,371.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10702080
2016-02-04
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20818333
2016-02-04
15,622.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-58016082
2016-02-04
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.58/08402
2016-02-04
600.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541105421
2016-02-04
19,590.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5806-0980
2016-02-04
32,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU09357
2016-02-04
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521124108
2016-02-04
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319947965
2016-02-04
2,782.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5806/12442
2016-02-04
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58037751
2016-02-04
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด
IVTP580650
2016-02-04
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW58070473
2016-02-04
1,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319985497
2016-02-04
16,178.41
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5807/12806
2016-02-04
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446841069
2016-02-04
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806002789
2016-02-04
10,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0362023
2016-02-04
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5071301
2016-02-04
3,120.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10603276
2016-02-04
17,013.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5814435
2016-02-04
5,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
c8008636
2016-02-03
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
TX00251
2016-02-02
69,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-19
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5803/12056
2016-02-02
6,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
115041258
2016-02-02
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152199
2016-01-22
2,332.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58187741
2016-01-22
9,950.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
83103
2016-01-22
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147668
2016-01-22
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152186
2016-01-22
1,391.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20476681
2016-01-22
7,811.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152192
2016-01-22
2,653.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058013805
2016-01-22
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152197
2016-01-22
2,461.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150603797
2016-01-22
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5806383
2016-01-22
10,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โคโลซาย จำกัด
C1506-098
2016-01-22
9,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5805-0921
2016-01-22
85,120.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015060431
2016-01-22
6,842.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521117603
2016-01-22
9,220.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5806/11971
2016-01-22
5,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152184
2016-01-22
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152190
2016-01-22
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20503127
2016-01-22
8,560.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152195
2016-01-22
2,343.30
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152189
2016-01-22
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147669
2016-01-22
1,765.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806001367
2016-01-22
7,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152187
2016-01-22
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST590004
2016-01-22
31,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20476680
2016-01-22
15,622.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152193
2016-01-22
2,364.70
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152198
2016-01-22
2,354.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
141272
2830
2016-01-22
2,514.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58175221
2016-01-22
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5804-0835
2016-01-22
70,416.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015063549
2016-01-22
14,223.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152185
2016-01-22
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152191
2016-01-22
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5805/0206
2016-01-22
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152196
2016-01-22
877.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
6796
2016-01-22
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
นาโน เมดดิเทค
56-04013
2016-01-22
72,760.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5805-0079
2016-01-22
45,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531104059
2016-01-22
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58005375
2016-01-22
12,730.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5806/11972
2016-01-22
18,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152183
2016-01-22
374.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV01509
2016-01-22
16,780.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152188
2016-01-22
2,428.90
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
473271
2016-01-22
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20503124
2016-01-22
8,560.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
152194
2016-01-22
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581056334
2016-01-20
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5817777
2016-01-19
12,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150130
2016-01-07
609.90
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150136
2016-01-07
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150141
2016-01-07
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5812648
2016-01-07
4,075.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4333
087
2016-01-07
19,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147665
2016-01-07
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580896
2016-01-07
22,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147672
2016-01-07
909.50
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150126
2016-01-07
1,926.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150133
2016-01-07
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150139
2016-01-07
2,653.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150144
2016-01-07
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147670
2016-01-07
845.30
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147675
2016-01-07
192.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150131
2016-01-07
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150137
2016-01-07
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150142
2016-01-07
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320984101
2016-01-07
12,947.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147666
2016-01-07
214.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ร้านเต่าทอง
93
2016-01-07
5,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147673
2016-01-07
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150129
2016-01-07
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150134
2016-01-07
192.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150140
2016-01-07
438.70
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150128
2016-01-07
1,733.40
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147671
2016-01-07
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150125
2016-01-07
642.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150132
2016-01-07
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150138
2016-01-07
192.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
150143
2016-01-07
342.40
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147667
2016-01-07
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
147674
2016-01-07
192.60
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-09-0476
2015-12-22
64,426.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-11-1160
2015-12-22
58,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319856855
2015-12-22
8,827.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008201
2015-12-22
10,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5810112
2015-12-22
4,850.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20612673
2015-12-22
15,622.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008752
2015-12-22
630.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5810-0015
2015-12-22
3,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ร้านเต่าทอง
91
2015-12-22
8,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-20
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-07-0653
2015-12-22
51,286.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0061473
2015-12-22
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319763573
2015-12-22
3,798.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008237
2015-12-22
81,735.10
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20681552
2015-12-22
5,885.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007317
2015-12-22
4,360.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
1146
58
2015-12-22
4,680.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20674689
2015-12-22
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5809-0003
2015-12-22
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5804-0830
2015-12-22
80,912.00
ตั้งเบิกได้
2016-09-26
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-10-0333
2015-12-22
26,773.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-04-0328
2015-12-22
35,419.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20675289
2015-12-22
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008238
2015-12-22
4,320.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท เอ.โอ.จี.ซายน์ทิฟิค จำกัด
DD11-00010
2015-12-22
78,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5812009
2015-12-22
8,640.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446817270
2015-12-22
8,453.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20681198
2015-12-22
15,622.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008593
2015-12-22
35,522.20
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5811-0007
2015-12-22
34,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-11-0476
2015-12-22
33,106.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319827690
2015-12-22
3,799.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5811455
2015-12-22
68,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008518
2015-12-22
10,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4305
087
2015-12-22
67,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-20
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20622012
2015-12-22
16,371.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007428
2015-12-22
11,407.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580849
2015-12-22
11,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20726962
2015-12-22
10,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
I5706/0280
2015-12-22
97,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-10-1026
2015-12-22
43,825.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319863532
2015-12-22
23,968.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-05-0384
2015-12-22
52,597.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20675287
2015-12-22
5,146.70
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8007318
2015-12-22
10,938.60
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท เอ.โอ.จี.ซายน์ทิฟิค จำกัด
DD11-00009
2015-12-22
73,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20626243
2015-12-22
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8008592
2015-12-22
19,199.68
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5806-0009
2015-12-22
35,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5805-0324
2015-12-16
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5806/10962
2015-12-16
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541103503
2015-12-16
18,850.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C110341
2015-12-16
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
0139
2
2015-12-16
18,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580720
2015-12-16
25,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446814520
2015-12-16
4,708.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806001689
2015-12-16
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5805000092
2015-12-16
5,335.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1505013
2015-12-16
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0360784
2015-12-16
7,357.80
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5802237
2015-12-16
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
473263
2015-12-16
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5804-0641
2015-12-16
84,272.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
107925
2163
2015-12-16
1,701.30
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5805/12329
2015-12-16
700.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
57350895
2015-12-16
13,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5805519
2015-12-16
2,320.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1502414
2015-12-16
24,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
070
66
2015-12-16
15,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5808005
2015-12-16
7,490.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5805003184
2015-12-16
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15060021
2015-12-16
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580744
2015-12-16
28,260.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5808927
2015-12-16
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5804/0185
2015-12-16
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5805-0918
2015-12-16
24,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5813845
2015-12-16
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58005538
2015-12-16
3,540.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5320351417
2015-12-16
49,220.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5806/10963
2015-12-16
2,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
126453
2015-12-16
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541104202
2015-12-16
560.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C110903
2015-12-16
4,080.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1506045
2015-12-16
6,305.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5806000617
2015-12-16
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580788
2015-12-16
37,320.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV58041076
2015-12-16
22,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2455
2015-12-16
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150439
2015-12-16
19,950.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5804-0636
2015-12-16
33,488.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5804/11878
2015-12-16
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU07111
2015-12-16
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
0143
2
2015-12-16
35,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5805103
2015-12-16
23,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5805003115
2015-12-16
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-15
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15061243
2015-12-16
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139305
2015-12-16
5,831.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5810-0006
2015-12-16
17,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5050029
2015-12-16
5,310.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เจเอเจเอ โปรดักส์ จำกัด
IN5805-005
2015-12-16
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV-16332
2015-12-16
64,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5806-0588
2015-12-16
43,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5805/12328
2015-12-16
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015061523
2015-12-16
3,850.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
126454
2015-12-16
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1507043
2015-12-16
4,640.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5810008
2015-12-16
10,130.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5805003292
2015-12-16
750.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580774
2015-12-16
13,830.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV5804286
2015-12-16
10,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-06-22
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
1123
58
2015-12-16
8,217.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
นาโน เมดดิเทค
58-06185
2015-12-15
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319765491
2015-12-15
1,078.56
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20620665
2015-12-15
781.10
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56188
1124
2015-12-15
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4562
2015-12-15
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319588941
2015-12-15
18,832.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20870088
2015-12-15
8,050.68
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56281
1126
2015-12-15
20,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
นาโน เมดดิเทค
56-04200
2015-12-15
80,890.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006048
2015-12-15
190.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56395
1128
2015-12-15
10,340.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580507-006
2015-12-15
47,440.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4621
2015-12-15
52,080.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319579443
2015-12-15
23,112.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20527321
2015-12-15
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56399
1128
2015-12-15
19,131.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
PC000119
2015-12-15
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4564
2015-12-15
57,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006297
2015-12-15
3,763.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-28
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56403
1129
2015-12-15
7,340.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580526-009
2015-12-15
13,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
TX00263
2015-12-14
10,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-19
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
TX00262
2015-12-14
2,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-19
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
115340
2311
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139307
2015-11-25
438.70
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143574
2015-11-25
2,535.90
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
115310
2311
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
TX00264
2015-11-25
94,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-19
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5808148
2015-11-25
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143568
2015-11-25
374.50
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
111028
2225
2015-11-25
642.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
110452
2214
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
115136
2307
2015-11-25
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
136639
2737
2015-11-25
2,996.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143572
2015-11-25
2,428.90
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143570
2015-11-25
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
113151
2268
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139304
2015-11-25
395.90
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
111577
2236
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
108608
2177
2015-11-25
2,011.60
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
135624
2717
2015-11-25
802.50
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
107900
2163
2015-11-25
1,337.50
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139309
2015-11-25
2,728.50
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143575
2015-11-25
2,461.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
112329
2251
2015-11-25
1,797.60
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5808158
2015-11-25
26,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143567
2015-11-25
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
111230
2229
2015-11-25
2,600.10
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
110465
2214
2015-11-25
2,461.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
115191
2308
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
107982
2164
2015-11-25
2,289.80
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139306
2015-11-25
2,022.30
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143573
2015-11-25
2,375.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
115309
2311
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143569
2015-11-25
385.20
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2268
113172
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
TX00265
2015-11-25
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-19
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
110445
2214
2015-11-25
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
109076
2186
2015-11-25
374.50
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
136482
2734
2015-11-25
214.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
135626
2717
2015-11-25
2,621.50
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
139303
2015-11-25
353.10
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143571
2015-11-25
941.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
112410
2253
2015-11-25
642.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
143565
2015-11-25
2,589.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
111293
2231
2015-11-25
642.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
107878
2162
2015-11-25
642.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
110513
2215
2015-11-25
2,931.80
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
SE15-10-0037
2015-11-24
4,815.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จำกัด
IV5809-0486
2015-11-24
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4536
2015-11-24
12,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580598
2015-11-24
29,760.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4447
2015-11-24
8,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5803-0590
2015-11-16
76,464.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
141502
2015-11-16
192.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521112303
2015-11-16
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319470287
2015-11-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5807030
2015-11-16
18,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5805/10310
2015-11-16
2,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5812597
2015-11-16
6,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531102366
2015-11-16
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521115276
2015-11-16
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
23072
2015-11-16
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20598469
2015-11-16
4,494.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58015459
2015-11-16
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1505690
2015-11-16
3,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446774979
2015-11-16
24,379.95
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145681
2015-11-16
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145667
2015-11-16
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145674
2015-11-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145665
2015-11-16
1,037.90
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2450
2015-11-16
37,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319450594
2015-11-16
55,907.50
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5805/10658
2015-11-16
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
นาโน เมดดิเทค
56-04211
2015-11-16
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150509
2015-11-16
33,360.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8006992
2015-11-16
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5804-0032
2015-11-16
5,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
141498
2015-11-16
1,005.80
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-08-0748
2015-11-16
61,805.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521113916
2015-11-16
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20487419
2015-11-16
4,305.68
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
134007
2685
2015-11-16
2,642.90
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU05117
2015-11-16
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จำกัด
329-58
22
2015-11-16
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00036253
2015-11-16
4,320.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1506499
2015-11-16
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5807139
2015-11-16
1,550.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
12/03458
2015-11-16
41,504.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145683
2015-11-16
385.20
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56160
1124
2015-11-16
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000265
2015-11-16
4,640.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580640
2015-11-16
37,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4194
2015-11-16
44,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-09
บริษัท วอเตอร์คลีนวิศวกรรม จำกัด
125
03
2015-11-16
48,150.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-02
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446754630
2015-11-16
9,800.13
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5804000215
2015-11-16
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145678
2015-11-16
385.20
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1507-A0815
2015-11-16
2,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5808895
2015-11-16
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145676
2015-11-16
3,755.70
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058011370
2015-11-16
1,498.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145670
2015-11-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2441
2015-11-16
15,319.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
นาโน เมดดิเทค
56-04106
2015-11-16
45,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581040316
2015-11-16
35,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5804-012
2015-11-16
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
141501
2015-11-16
941.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
6363
2015-11-16
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521111777
2015-11-16
13,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319525414
2015-11-16
3,852.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5804/11877
2015-11-16
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531103453
2015-11-16
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
134060
2686
2015-11-16
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย
58/0349
2015-11-16
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-04-24
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521114763
2015-11-16
14,045.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
23510
2015-11-16
750.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20442117
2015-11-16
6,099.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท วอเตอร์คลีนวิศวกรรม จำกัด
412
09
2015-11-16
23,754.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-02
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446801787
2015-11-16
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145680
2015-11-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV5712/0002
2015-11-16
5,175.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-10
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
934
58
2015-11-16
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV01186
2015-11-16
11,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145666
2015-11-16
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท มาสุ จำกัด
99971
2015-11-16
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145672
2015-11-16
2,461.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10407736
2015-11-16
42,969.06
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581041955
2015-11-16
34,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5803-0588
2015-11-16
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
141503
2015-11-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521107911
2015-11-16
31,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319561018
2015-11-16
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5805/10311
2015-11-16
900.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
นาโน เมดดิเทค
56-04482
2015-11-16
96,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58007256
2015-11-16
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8006268
2015-11-16
1,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102012-09-0301
2015-11-16
50,599.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521116569
2015-11-16
2,080.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20496074
2015-11-16
51,681.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
57330043
2015-11-16
18,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00037005
2015-11-16
1,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58020471
2015-11-16
4,226.50
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1505734
2015-11-16
1,215.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5808028
2015-11-16
1,050.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
12/03457
2015-11-16
45,368.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145682
2015-11-16
2,011.60
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446763617
2015-11-16
29,399.75
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5803003637
2015-11-16
3,420.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145668
2015-11-16
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
467402
2015-11-16
15,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
ร้านเต่าทอง
90
2015-11-16
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-09
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145675
2015-11-16
2,589.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058011371
2015-11-16
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145669
2015-11-16
1,380.30
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2434
2015-11-16
30,260.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319466316
2015-11-16
5,697.75
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150412229
2015-11-16
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
นาโน เมดดิเทค
55-01416
2015-11-16
55,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581040305
2015-11-16
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5804322
2015-11-16
10,200.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
141500
2015-11-16
2,407.50
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521114942
2015-11-16
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319759579
2015-11-16
1,498.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20527540
2015-11-16
3,135.10
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
134025
2685
2015-11-16
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0059970
2015-11-16
3,424.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521111300
2015-11-16
5,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1504853
2015-11-16
9,190.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5806022
2015-11-16
1,440.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145684
2015-11-16
1,305.40
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20456302
2015-11-16
7,062.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5808511
2015-11-16
25,550.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-12
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
56068
1122
2015-11-16
30,881.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580573
2015-11-16
25,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท วอเตอร์คลีนวิศวกรรม จำกัด
392
08
2015-11-16
14,980.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-02
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446784780
2015-11-16
5,778.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145679
2015-11-16
2,418.20
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1507-A1753
2015-11-16
3,446.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145677
2015-11-16
1,861.80
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท มาสุ จำกัด
101658
2015-11-16
8,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5807832
2015-11-16
19,630.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
145671
2015-11-16
2,075.80
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4529
2015-11-16
90,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571124381
2015-11-16
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006427
2015-11-13
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0833
017
2015-11-13
4,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-16
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006551
2015-11-13
3,304.80
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006845
2015-11-13
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005527
2015-11-13
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005854
2015-11-13
20,542.28
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006730
2015-11-13
20,158.20
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005465
2015-11-13
15,407.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006846
2015-11-13
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005217
2015-11-13
2,880.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006113
2015-11-13
5,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003234
2015-11-13
25,751.20
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006729
2015-11-13
55,128.28
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005464
2015-11-13
12,014.43
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005855
2015-11-13
8,015.20
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006731
2015-11-13
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8006180
2015-11-13
13,410.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5803069
2015-11-11
6,775.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-29
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5806751
2015-11-11
23,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-29
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5803943
2015-11-11
10,760.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-29
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5804002899
2015-11-11
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
6155
2015-11-10
7,918.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS150504-062
2015-11-10
4,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015041133
2015-11-10
6,842.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58003236
2015-11-10
7,490.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5803002838
2015-11-10
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15030477
2015-11-10
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท มาสุ จำกัด
102206
2015-11-10
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5805900
2015-11-10
9,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581022676
2015-11-10
12,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5803-0592
2015-11-10
75,552.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5810469
2015-11-10
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58005748
2015-11-10
2,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5804000990
2015-11-10
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5801245
2015-11-10
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5030067
2015-11-10
8,450.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เจเอเจเอ โปรดักส์ จำกัด
IN5803-005
2015-11-10
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581034435
2015-11-10
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
110549816
2015-11-10
24,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58004720
2015-11-10
4,400.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5803055
2015-11-10
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015034552
2015-11-10
3,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-17
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
SE15-08-0078
2015-11-10
6,955.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5803002838
2015-11-10
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15031425
2015-11-10
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด
IVTP5803102
2015-11-10
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5808929
2015-11-10
3,580.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58004719
2015-11-10
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
6576
2015-11-10
3,852.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
SS5810768
2015-11-10
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
SE15-08-0089
2015-11-10
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541102468
2015-11-10
17,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C109706
2015-11-10
2,580.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5804001682
2015-11-10
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15051239
2015-11-10
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5802056
2015-11-10
1,871.43
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581028525
2015-11-10
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58006315
2015-11-10
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
56/06196
2015-11-10
58,140.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58128690
2015-11-10
4,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด
SK5803024
2015-11-10
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
พรีเมด ฟาร์มา
IN580500014
2015-11-10
780.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5804000670
2015-11-10
18,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4015
081
2015-11-10
96,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-09
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
044
66
2015-11-10
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15031426
2015-11-10
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581034902
2015-11-10
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58004718
2015-11-10
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IV5806/024
2015-11-09
10,050.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-10
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
115020955
2015-11-09
25,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
ร้านเต่าทอง
85
2015-11-09
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-09
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
4132
083
2015-11-09
54,450.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-09
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0360630
2015-11-09
2,185.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000233
2015-11-09
5,280.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150159
2015-10-19
33,360.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
102984
2064
2015-10-19
256.80
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
104867
2102
2015-10-19
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
580300247
2015-10-19
8,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU03519
2015-10-19
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000200
2015-10-19
9,360.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580481
2015-10-19
37,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท วอเตอร์คลีนวิศวกรรม จำกัด
394
08
2015-10-19
27,338.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-11
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
548
58
2015-10-19
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างธงทองโอสถ
TS5803/0131
2015-10-19
33,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4420
2015-10-19
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
99416
1993
2015-10-19
160.50
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
103708
2079
2015-10-19
2,022.30
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580360
2015-10-19
30,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
0098
2
2015-10-19
23,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
13/05227
2015-10-19
85,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5803-0316
2015-10-19
80,816.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
105652
2118
2015-10-19
214.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319284475
2015-10-19
5,697.75
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150353
2015-10-19
11,970.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
103607
2077
2015-10-19
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาโมนิค ฟาร์มา
58/08076
2015-10-19
63,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015032870
2015-10-19
6,842.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5804045
2015-10-19
5,230.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด
SM58/030924
2015-10-19
6,440.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV57000381
2015-10-19
10,480.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580489
2015-10-19
12,220.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
076
65
2015-10-19
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1501466
2015-10-19
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4458
2015-10-19
81,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150398
2015-10-19
23,090.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
102436
2053
2015-10-19
1,508.70
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
104802
2101
2015-10-19
642.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580426
2015-10-19
23,520.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
741
58
2015-10-19
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1503150
2015-10-19
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5803-0677
2015-10-19
50,112.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
98140
1967
2015-10-19
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150295
2015-10-19
23,470.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
103663
2078
2015-10-19
321.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-06-0485
2015-10-19
57,021.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
เซ้าเทิร์น เมดิคอล ซัพพลาย
13/05232
2015-10-19
83,460.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2422
2015-10-19
80,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4437
2015-10-13
8,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4461
2015-10-13
10,080.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2540
127209
2015-10-09
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-02-0349
2015-10-09
45,191.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2421
120793
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
SO58070001
2015-10-09
45,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
762993
2015-10-09
3,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801093
2015-10-09
69,230.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2354
117477
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
116083
2326
2015-10-09
1,305.40
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
118621
2377
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581022800
2015-10-09
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580324-016
2015-10-09
10,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
128798
2581
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2433
121408
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801092
2015-10-09
91,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2355
117535
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C109226
2015-10-09
3,780.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
117315
2351
2015-10-09
2,642.90
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
118853
2382
2015-10-09
2,354.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
117929
2363
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2543
126901
2015-10-09
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-03-0451
2015-10-09
39,245.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2422
120886
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2353
117412
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
119019
2385
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
118620
2377
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581022663
2015-10-09
34,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
128842
2582
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319360686
2015-10-09
14,980.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2422
120887
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5804115
2015-10-09
850.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2354
117486
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
117142
2348
2015-10-09
438.70
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
118622
2377
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581023658
2015-10-09
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580324-019
2015-10-09
10,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
129004
2585
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2433
121410
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2508
125190
2015-10-09
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
2352
117391
2015-10-09
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
118926
2383
2015-10-09
2,782.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
117976
2364
2015-10-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
119004
2385
2015-10-09
2,011.60
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319046367
2015-10-09
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
240
58
2015-10-07
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20142975
2015-10-05
8,560.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU04056
2015-10-05
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5801002736
2015-10-05
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
65
093
2015-10-05
65,996.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10302552
2015-10-05
10,593.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319467597
2015-10-05
1,926.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
6156
2015-10-05
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-05-24
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20334530
2015-10-05
10,700.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58002559
2015-10-05
23,720.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด
TH5804/0031
2015-10-05
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
54112733
2015-10-05
4,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58016150
2015-10-05
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15040901
2015-10-05
995.10
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581015484
2015-10-05
51,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150200446
2015-10-05
13,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20233970
2015-10-05
5,392.80
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20129805
2015-10-05
6,099.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541101303
2015-10-05
8,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU02028
2015-10-05
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58018190
2015-10-05
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5802001670
2015-10-05
8,075.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1500967
2015-10-05
24,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5031163
2015-10-05
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20373458
2015-10-05
2,086.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
NV-L-IV/2015042028
2015-10-05
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58003489
2015-10-05
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446726083
2015-10-05
2,824.80
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท มาสุ จำกัด
99848
2015-10-05
6,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5806093
2015-10-05
3,425.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319164606
2015-10-05
29,665.75
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521112899
2015-10-05
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5804/10032
2015-10-05
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20264117
2015-10-05
6,612.60
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58003809
2015-10-05
2,262.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV585030
2015-10-05
1,950.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541102674
2015-10-05
1,100.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU01516
2015-10-05
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58005176
2015-10-05
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1500860
2015-10-05
13,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0357384
2015-10-05
2,380.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5800727
2015-10-05
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5040568
2015-10-05
2,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4378
2015-10-05
14,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เอช เค เมดิซีน จำกัด
IV58030071
2015-10-05
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580434
2015-10-02
7,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580385
2015-10-02
21,300.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8003273
2015-09-21
1,990.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8005009
2015-09-21
1,360.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8004990
2015-09-21
1,896.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV000458
2015-09-07
8,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
580172
2015-09-07
8,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10306341
2015-09-07
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1500449
2015-09-07
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003235
2015-09-07
6,299.70
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS50204-047
2015-09-07
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11204099
2015-09-07
6,589.06
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
48/400747
2015-09-07
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20348715
2015-08-28
4,333.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58053282
2015-08-28
3,420.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58011511
2015-08-28
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1502082
2015-08-28
5,915.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
122436
2015-08-28
4,664.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0357383
2015-08-28
3,852.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
กลุ่มทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.58/04804
2015-08-28
4,300.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-30
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521109904
2015-08-28
1,940.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58002523
2015-08-28
34,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5803002673
2015-08-28
900.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นวาย เมดไลน์
5803645
2015-08-28
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
463718
2015-08-28
15,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5803321
2015-08-28
13,215.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319209944
2015-08-28
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521106865
2015-08-28
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5803/10624
2015-08-28
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58047726
2015-08-28
2,850.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
พรีเมด ฟาร์มา
IN580300270
2015-08-28
1,605.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084864
2015-08-28
2,118.60
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV58032687
2015-08-28
2,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0358681
2015-08-28
2,889.80
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521110108
2015-08-28
1,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
2025353
2015-08-28
7,062.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
122068
2446
2015-08-28
1,530.10
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531101246
2015-08-28
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
DIS150323-018
2015-08-28
4,920.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1503201
2015-08-28
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-18
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5802002710
2015-08-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
5804005
2015-08-28
8,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
58IV00653
2015-08-28
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5801816
2015-08-28
2,125.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5802000829
2015-08-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นวาย เมดไลน์
5803646
2015-08-28
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581020320
2015-08-28
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058002705
2015-08-28
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521108206
2015-08-28
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5803/10559
2015-08-28
2,550.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58001607
2015-08-13
3,030.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5801002472
2015-08-13
2,550.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137242
2015-08-13
706.20
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C107662
2015-08-13
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
พรีเมด ฟาร์มา
IN580200032
2015-08-13
2,520.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137237
2015-08-13
2,396.80
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0356287
2015-08-13
3,371.30
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1504-A0177
2015-08-13
30,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5011317
2015-08-13
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004927
2015-08-13
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004698
2015-08-13
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5801/12802
2015-08-13
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137244
2015-08-13
2,728.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58005083
2015-08-13
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1502262
2015-08-13
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137239
2015-08-13
2,889.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000137
2015-08-13
3,760.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003666
2015-08-13
1,851.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5801/11996
2015-08-13
900.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
58000661
2015-08-13
17,748.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5801003134
2015-08-13
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137243
2015-08-13
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2015001507
2015-08-13
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0058736
2015-08-13
4,922.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C107807
2015-08-13
2,580.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15020674
2015-08-13
2,033.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1501-A0808
2015-08-13
11,700.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8005466
2015-08-13
4,527.30
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5802/11529
2015-08-13
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5801/12646
2015-08-13
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58050834
2015-08-13
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5801003225
2015-08-13
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137241
2015-08-13
192.60
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU02074
2015-08-13
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58005196
2015-08-13
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137238
2015-08-13
2,471.70
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000167
2015-08-13
640.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0358029
2015-08-13
1,230.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1501-A1118
2015-08-13
4,720.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003322
2015-08-13
3,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521103372
2015-08-13
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5801/12801
2015-08-13
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084865
2015-08-13
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
137240
2015-08-13
342.40
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015002429
2015-08-13
695.50
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C108390
2015-08-13
2,580.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15021473
2015-08-13
995.10
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
463250
2015-08-13
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5802609
2015-08-13
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003521
2015-08-13
2,880.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319065649
2015-08-13
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5802/11532
2015-08-13
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5801182
2015-08-03
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5802-246
2015-08-03
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015010705
2015-08-03
6,842.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541100384
2015-08-03
4,450.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2015000260
2015-08-03
6,521.76
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55073
1102
2015-08-03
10,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV1500308
2015-08-03
6,634.00
ตั้งเบิกได้
2016-07-22
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
458762
2015-08-03
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5800911
2015-08-03
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
INV5704-820
2015-08-03
53,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319194845
2015-08-03
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5802-0121
2015-08-03
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท เจเอเจเอ โปรดักส์ จำกัด
IN5712-006
2015-08-03
26,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0412
009
2015-08-03
12,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2365
2015-08-03
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150258
2015-08-03
5,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
58004741
2015-08-03
17,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย
63519
2015-08-03
86,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
15BU00289
2015-08-03
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015010766
2015-08-03
2,900.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55411
1109
2015-08-03
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0355385
2015-08-03
3,772.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท มาสุ จำกัด
98410
2015-08-03
6,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV580224-002
2015-08-03
5,040.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5801-0546
2015-08-03
98,712.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0207
005
2015-08-03
19,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2378
2015-08-03
22,470.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015010770
2015-08-03
3,960.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55674
1114
2015-08-03
40,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
459538
2015-08-03
15,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581002702
2015-08-03
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5800924
2015-08-03
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5802-0020
2015-08-03
52,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
48/400365
2015-08-03
5,062.50
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319070861
2015-08-03
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1058000608
2015-08-03
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5802-1075
2015-08-03
79,200.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2401
2015-08-03
59,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5712-381
2015-08-03
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5805796
2015-08-03
2,680.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541100385
2015-08-03
4,450.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
551000032
2015-08-03
1,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
762988
2015-08-03
3,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
78869
2015-08-03
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55069
1102
2015-08-03
22,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เมดดิก้า จำกัด
2575
2015-08-03
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU5010231
2015-08-03
9,095.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-15
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5801089
2015-08-03
7,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8001957
2015-08-03
5,390.90
ตั้งเบิกได้
2015-10-07
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5712-0023
2015-08-03
99,904.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0070
002
2015-08-03
71,743.50
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2390
2015-08-03
78,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58000643
2015-08-03
40,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5712-0626
2015-08-03
5,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
14BU17711
2015-08-03
7,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2015010762
2015-08-03
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
580036
2015-08-03
8,250.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55485
1110
2015-08-03
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
0355702
2015-08-03
7,502.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5801-0548
2015-08-03
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เจเอเจเอ โปรดักส์ จำกัด
IN5711-007
2015-08-03
8,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5802-1082
2015-08-03
53,568.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI150103543
2015-08-03
13,330.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084859
2015-07-29
2,214.90
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0057306
2015-07-29
11,984.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
122013
2445
2015-07-29
2,439.60
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084863
2015-07-29
2,054.40
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084861
2015-07-29
1,412.40
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
122257
2450
2015-07-29
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
123153
2468
2015-07-29
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084866
2015-07-29
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084858
2015-07-29
684.80
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4398
2015-07-29
6,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-08
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
122225
2449
2015-07-29
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
ร้านอิลฮัม ครุภัณฑ์
15801005
2015-07-29
25,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-09
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
091285
2015-07-29
288.90
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084860
2015-07-29
684.80
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0057655
2015-07-29
6,955.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
091283
2015-07-29
267.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
122056
2446
2015-07-29
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
084862
2015-07-29
1,626.40
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
00230
1
2015-07-29
22,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จำกักด
122227
2449
2015-07-29
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราศูนย์เครื่องมือแพทย์
15004559
2015-07-29
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-08
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
091284
2015-07-29
2,118.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801051
2015-07-22
13,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712057
2015-07-22
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-17
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
V5711/0005
2015-07-22
45,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801129
2015-07-22
27,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย
60181
2015-07-22
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712061
2015-07-22
23,550.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-17
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00034740
2015-07-22
24,120.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801147
2015-07-22
1,440.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5711054
2015-07-22
57,480.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย
60986
2015-07-22
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00035289
2015-07-22
9,420.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย
60155
2015-07-22
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580348
2015-07-16
27,280.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0058480
2015-07-16
3,424.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5801-0014
2015-07-16
20,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135086
2015-07-16
267.50
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
0079
2
2015-07-16
18,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5803-0010
2015-07-16
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132582
2015-07-16
385.20
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราศูนย์เครื่องมือแพทย์
190045
2015-07-16
8,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-08
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580251
2015-07-16
49,680.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC130351
2015-07-16
6,300.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000099
2015-07-16
2,560.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5802-0007
2015-07-16
11,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132583
2015-07-16
481.50
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5805022
2015-07-16
6,680.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54823
1097
2015-07-09
15,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446721695
2015-07-09
24,379.95
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML15010060
2015-07-09
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
0778
10
2015-07-09
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV58011102
2015-07-09
2,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318934701
2015-07-09
6,642.03
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
581002713
2015-07-09
62,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132588
2015-07-09
235.40
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5801-0363
2015-07-09
5,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2250
2015-07-09
29,960.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5801/10260
2015-07-09
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5804054
2015-07-09
3,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
IV1500781
2015-07-09
2,740.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132581
2015-07-09
502.90
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712043
2015-07-09
1,980.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20025809
2015-07-09
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5712-131
2015-07-09
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5801000551
2015-07-09
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
441111922
2015-07-09
17,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55090
1102
2015-07-09
11,750.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
571101732
2015-07-09
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
758919
2015-07-09
9,180.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
68606
2015-07-09
8,680.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5800472
2015-07-09
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
008
65
2015-07-09
48,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446716286
2015-07-09
8,453.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5722964
2015-07-09
14,185.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132590
2015-07-09
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5712-0908
2015-07-09
10,368.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319050570
2015-07-09
1,776.20
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
581003425
2015-07-09
3,020.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132585
2015-07-09
2,535.90
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521100675
2015-07-09
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
58000388
2015-07-09
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5804114
2015-07-09
3,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0005878
2015-07-09
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สเปซเมด จำกัด
SP5711-0129
2015-07-09
85,120.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20020440
2015-07-09
7,062.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541100152
2015-07-09
4,060.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58002383
2015-07-09
2,247.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-57029138
2015-07-09
2,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55066
2015-07-09
52,040.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446726072
2015-07-09
7,918.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5712-0019
2015-07-09
57,024.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-16
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5800326
2015-07-09
1,871.43
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318940370
2015-07-09
8,827.50
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
581003240
2015-07-09
3,020.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
IV5712207
2015-07-09
22,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132587
2015-07-09
2,578.70
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2348
2015-07-09
59,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5803052
2015-07-09
10,010.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI141203210
2015-07-09
13,330.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801034
2015-07-09
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย
60189
2015-07-09
33,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20083130
2015-07-09
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8003178
2015-07-09
7,050.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102014-12-0728
2015-07-09
30,305.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54793
2015-07-09
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน
22756
2015-07-09
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-06-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
055
65
2015-07-09
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
459309
2015-07-09
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132589
2015-07-09
449.40
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5801-0550
2015-07-09
80,640.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319360834
2015-07-09
5,350.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5712/10450
2015-07-09
12,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132584
2015-07-09
2,578.70
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712041
2015-07-09
1,980.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด
IV572792
2015-07-09
8,355.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0005879
2015-07-09
3,959.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
57412760
2015-07-09
1,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-11
บริษัท สเปซเมด จำกัด
SP5711-0128
2015-07-09
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
114111755
2015-07-09
25,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5801001468
2015-07-09
900.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20044672
2015-07-09
10,700.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
541100153
2015-07-09
4,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
58001225
2015-07-09
3,210.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท โคโลซาย จำกัด
131/13030
2015-07-09
9,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
766333
2015-07-09
13,770.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5802751
2015-07-09
5,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446726025
2015-07-09
5,778.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1504100848
2015-07-09
15,600.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5800458
2015-07-09
4,580.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135074
2015-07-09
235.40
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5712-0687
2015-07-09
64,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-12-22
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318823281
2015-07-09
23,968.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
581004245
2015-07-09
29,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท มาสุ จำกัด
97133
2015-07-09
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5800995
2015-07-09
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
132586
2015-07-09
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10103078
2015-07-09
3,531.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
0067
002
2015-07-09
70,620.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
521100569
2015-07-09
6,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV1953
2015-07-09
3,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5804102
2015-07-09
5,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-19
บริษัท สเปซเมด จำกัด
SP5711-0130
2015-07-09
16,976.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
20023406
2015-07-09
8,050.68
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
531100398
2015-07-08
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5709/10276
2015-07-08
780.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
117161
2015-07-08
4,664.50
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
4211444654
2015-07-08
2,407.50
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421148112
2015-07-08
1,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5711/11183
2015-07-08
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV15657
2015-07-07
38,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริ เมดิเทค
IV15636
2015-07-07
23,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004170
2015-06-29
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จำกัด
4337
2015-06-29
54,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004065
2015-06-29
27,227.56
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004811
2015-06-29
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150020
2015-06-29
27,930.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-18
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004497
2015-06-29
90,965.30
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004385
2015-06-29
9,360.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004064
2015-06-29
101,667.95
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004498
2015-06-29
13,914.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8004671
2015-06-29
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV571015008
2015-06-25
13,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5712-0184
2015-06-17
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00032582
2015-06-17
600.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19844823
2015-06-17
8,988.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5736382
2015-06-17
13,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580184
2015-06-17
9,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-04
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318693060
2015-06-17
85,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54608
1093
2015-06-17
27,340.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5712-0086
2015-06-17
60,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11202418
2015-06-17
10,593.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-27
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
57018692
2015-06-17
16,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท สเปซเมด จำกัด
SP5712-0064
2015-06-17
53,760.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2014121219
2015-06-17
10,263.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00032584
2015-06-17
2,370.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318693973
2015-06-17
19,260.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2360
2015-06-17
22,470.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5712-026
2015-06-17
20,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5733804
2015-06-17
6,700.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54604
1093
2015-06-17
48,950.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
57018501
2015-06-17
24,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
55515
1111
2015-06-16
1,575.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135075
2015-06-16
235.40
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135080
2015-06-16
2,792.70
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135085
2015-06-16
1,284.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5801-0011
2015-06-16
23,700.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102015-01-0338
2015-06-16
50,384.00
ตั้งเบิกได้
2016-02-23
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135078
2015-06-16
428.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
0667
09
2015-06-16
83,575.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135083
2015-06-16
192.60
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580009
2015-06-16
16,280.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135076
2015-06-16
684.80
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000065
2015-06-16
1,440.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135081
2015-06-16
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135087
2015-06-16
2,428.90
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135079
2015-06-16
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น
0606
09
2015-06-16
60,950.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-30
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135084
2015-06-16
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5801-0006
2015-06-16
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580067
2015-06-16
32,360.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135077
2015-06-16
428.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
135082
2015-06-16
909.50
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
441107260
2015-06-15
2,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
57056257
2015-06-15
22,470.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-57027850
2015-06-15
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1412101769
2015-06-15
5,940.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571146850
2015-06-15
45,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด
IVTP571204
2015-06-15
9,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C5704792
2015-06-15
7,361.60
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท มาสุ จำกัด
96652
2015-06-15
6,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
11206043
2015-06-15
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421146301
2015-06-15
24,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
57019035
2015-06-15
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIS141203-040
2015-06-15
12,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS7010969
2015-06-15
10,520.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
57013374
2015-06-15
27,740.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
57054599
2015-06-15
28,158.12
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
พรีเมด ฟาร์มา
IN571200160
2015-06-15
3,280.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
457449
2015-06-15
2,040.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571148335
2015-06-15
57,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
57IV003197
2015-06-15
1,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712044
2015-06-15
10,670.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19830025
2015-06-15
856.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
57420484
2015-06-15
1,710.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5712000902
2015-06-15
26,700.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
14BU17691
2015-06-15
4,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท โคโลซาย จำกัด
129/12854
2015-06-15
4,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5712185
2015-06-15
3,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1501100158
2015-06-15
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571143415
2015-06-15
15,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5723459
2015-06-15
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท มาสุ จำกัด
97490
2015-06-15
8,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5711864
2015-06-15
8,710.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421144924
2015-06-15
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5712004
2015-06-15
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2017-03-23
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54508
1091
2015-06-15
2,500.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
57013688
2015-06-15
16,028.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
57056481
2015-06-15
2,542.32
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2014023806
2015-06-15
6,420.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C106072
2015-06-15
2,580.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
พรีเมด ฟาร์มา
IN571200071
2015-06-15
23,605.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML14120700
2015-06-15
13,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างธงทองโอสถ
TS 5711/0205
2015-06-15
9,150.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712066
2015-06-15
16,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19889791
2015-06-15
65,805.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS8000168
2015-06-15
7,340.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1415469
2015-06-15
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571151938
2015-06-15
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-09
บริษัท สตาร์แล็บ จำกัด
57IV003092
2015-06-15
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801038
2015-06-15
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค
IV571119-027
2015-06-15
27,470.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
I5712/0310
2015-06-15
17,675.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19889789
2015-06-15
4,066.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0005772
2015-06-15
9,630.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
57422398
2015-06-15
12,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IS5712000379
2015-06-15
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318823766
2015-06-10
1,926.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8001572
2015-06-10
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318850017
2015-06-10
4,494.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5802022
2015-06-10
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446678920
2015-06-10
12,743.70
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8001390
2015-06-10
7,680.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318792472
2015-06-10
5,697.75
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318603623
2015-06-04
5,697.75
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421145302
2015-05-27
3,590.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1415026
2015-05-27
2,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
57405559
2015-05-27
1,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421144250
2015-05-27
3,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-04
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00035434
2015-05-26
8,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
571013488
2015-05-26
24,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5711045
2015-05-26
5,710.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5800424
2015-05-26
19,300.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00034646
2015-05-26
7,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5319046523
2015-05-26
15,607.02
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1411-A0317
2015-05-26
15,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS7009239
2015-05-26
6,840.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00035092
2015-05-26
6,640.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
I.5803/0038
2015-05-26
1,390.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446727447A
2015-05-26
6,440.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IV1501100772
2015-05-26
7,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
571012999
2015-05-26
24,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
IV5710603
2015-05-26
14,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
IV0057565
2015-05-26
5,315.50
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00035302
2015-05-26
11,270.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
1501-A0225
2015-05-26
22,360.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท ดาร์ฟี (ประเทศไทย) จำกัด
IV0044615
2015-05-26
20,544.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
IS7009810
2015-05-26
9,050.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/1414297
2015-05-22
14,540.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5709883
2015-05-22
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-11
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
431109318
2015-05-22
6,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
353082
2015-05-22
7,719.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
4214
085
2015-05-22
64,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC140455
2015-05-22
17,720.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-22
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5710-0977
2015-05-19
87,552.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3608
073
2015-05-19
70,684.20
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5711192
2015-05-19
8,880.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-11
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2329
2015-05-19
18,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
IV5730822
2015-05-19
9,380.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
5711197
2015-05-19
6,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-11
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5710-0975
2015-05-19
92,880.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
080
64
2015-05-19
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2313
2015-05-19
59,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี ที พริ้นติ้ง
ST580120
2015-05-18
31,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-04
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV57000434
2015-05-18
6,640.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ร้าน เอส พี เมดซัพพลายส์
00248
1
2015-05-18
18,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คลีนเนอร์
3811
77
2015-05-18
71,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130401
2015-05-18
1,476.60
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5711002121
2015-05-18
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128331
2015-05-18
2,343.30
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ยูไนเต็ดเมดิคอลอินสตรูเมนท์ จำกัด
UM14/2919
2015-05-18
10,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
พี.พี.เจ.เมดิคอล
5700001
2015-05-18
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-11
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
PM5710-346
2015-05-18
50,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128329
2015-05-18
342.40
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421141443
2015-05-18
38,820.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19801441
2015-05-18
25,038.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-15
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128335
2015-05-18
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5711001675
2015-05-18
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
MG5710-0752
2015-05-18
19,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128333
2015-05-18
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
IN5801/0003
2015-05-18
12,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-04
บริษัท เนชั้นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
INV102014-11-0393
2015-05-18
35,760.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-21
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128332
2015-05-18
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท บลูสกายไบโอเทค จำกัด
571101675
2015-05-18
5,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
76696
2015-05-18
6,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-03-16
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421142849
2015-05-18
5,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128334
2015-05-18
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3606
073
2015-05-12
73,830.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
57390018
2015-05-12
31,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
53442
2015-05-12
16,800.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ML14110880
2015-05-12
1,990.20
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571141282
2015-05-12
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5710-0979
2015-05-12
42,464.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
4104
83
2015-05-12
16,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีฟ่า เซล
30
64
2015-05-12
12,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3704
075
2015-05-12
12,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี่
IV2299
2015-05-12
22,470.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด แอนด์ โก
DC150105
2015-05-12
19,950.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-18
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571140956
2015-05-12
43,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
4352
88
2015-05-12
15,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
57017290
2015-05-12
32,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54289
1086
2015-05-12
16,700.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
57012115
2015-05-12
8,722.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
3831
077
2015-05-12
13,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
110521870
2015-05-12
17,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318898445
2015-05-11
14,980.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318537102
2015-05-11
47,080.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5317999792
2015-05-11
41,404.72
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318272400
2015-05-11
14,380.80
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
14BU16780
2015-04-29
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130404
2015-04-29
1,540.80
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV5721235
2015-04-29
3,350.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
421142701
2015-04-29
900.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5710/011485
2015-04-29
2,400.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130408
2015-04-29
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128324
2015-04-29
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19358890
2015-04-29
4,305.68
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0005662
2015-04-29
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
TI141100828
2015-04-29
13,330.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-25
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
441111329
2015-04-29
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IV\2014112165
2015-04-29
3,960.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2014020072
2015-04-29
4,280.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5318505275
2015-04-29
3,745.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล
C105238
2015-04-29
11,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130406
2015-04-29
620.60
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
86785
2015-04-29
4,714.50
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
5802005
2015-04-29
17,450.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-11
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5710-0007
2015-04-29
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130400
2015-04-29
342.40
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU4100719
2015-04-29
6,735.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างธงทองโอสถ
TS5711/161
2015-04-29
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IV1410451
2015-04-29
32,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128322
2015-04-29
117.70
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19782105
2015-04-29
2,086.50
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128327
2015-04-29
1,251.90
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
54190
1084
2015-04-29
2,000.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-21
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571136246
2015-04-29
5,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5710-0186
2015-04-29
72,720.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5712-0016
2015-04-29
13,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130403
2015-04-29
642.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T5711/11376
2015-04-29
1,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130407
2015-04-29
2,140.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19731810
2015-04-29
7,062.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128325
2015-04-29
395.90
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0005475
2015-04-29
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จากัด
441110965
2015-04-29
17,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด
IVG00035093
2015-04-29
4,540.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท ท็อปแลบบอราเทอรี่ จำกัด
IV58000031
2015-04-29
1,280.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
พี พี เมดซายน์
IV140305
2015-04-29
4,300.00
ตั้งเบิกได้
2016-04-22
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130405
2015-04-29
321.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด
IV57103191
2015-04-29
2,268.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5712016
2015-04-29
1,100.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130399
2015-04-29
2,568.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128323
2015-04-29
684.80
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19776114
2015-04-29
4,836.40
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท แอโรแคร์ จำกัด
0005658
2015-04-29
9,951.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-17
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
PIC141020049
2015-04-29
1,090.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128328
2015-04-29
406.60
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด
IV5711000179
2015-04-29
8,330.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด
57048534
2015-04-29
802.50
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2014021351
2015-04-29
8,589.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
พรีเมด ฟาร์มา
IN571100051
2015-04-29
22,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-10
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571130198
2015-04-29
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5702-0160
2015-04-29
47,088.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท วี พี เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
5801024
2015-04-29
3,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-11
บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จำกัด
IV5712-0008
2015-04-29
8,790.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
130402
2015-04-29
2,557.30
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
113
58
2015-04-29
7,704.00
ตั้งเบิกได้
2016-01-20
ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างธงทองโอสถ
TS5711/0111
2015-04-29
54,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-11-03
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128330
2015-04-29
385.20
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
ร้านเต่าทอง
79
2015-04-29
8,960.00
ตั้งเบิกได้
2015-05-21
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกีด
19800589
2015-04-29
3,135.10
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
128326
2015-04-29
374.50
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8002701
2015-04-28
36,739.80
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003121
2015-04-28
21,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
ร้านอิลฮัม ครุภัณฑ์
5801002
2015-04-28
9,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8002986
2015-04-28
7,200.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8002700
2015-04-28
115,959.82
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8002936
2015-04-28
1,050.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จำกัด
4216
085
2015-04-28
65,901.30
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8002702
2015-04-28
4,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5702071
2015-04-17
5,800.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5708045
2015-04-17
2,900.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5703006
2015-04-17
500.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5708058
2015-04-17
21,290.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5704079
2015-04-17
7,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5801013
2015-04-17
13,510.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5705005
2015-04-17
3,450.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5706047
2015-04-17
4,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5705018
2015-04-17
8,960.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5705016
2015-04-17
7,690.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5704069
2015-04-17
4,650.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5710085
2015-04-17
1,750.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5704038
2015-04-17
1,840.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพลาย จำกัด
IV5703057
2015-04-17
2,950.00
ตั้งเบิกได้
2015-04-17
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5709-0469
2015-04-16
22,320.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571129460
2015-04-16
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5710-0188
2015-04-16
72,960.00
ตั้งเบิกได้
2015-10-02
บริษัท สเปซเมด จำกัด
SP5710-0060
2015-04-16
83,720.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย)
IV5710340
2015-04-16
8,500.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5708-0432
2015-04-16
79,344.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5446685981
2015-04-16
11,277.80
ตั้งเบิกได้
2015-06-03
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้
C8003233
2015-04-16
30,092.24
ตั้งเบิกได้
2015-05-21
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5709-0375
2015-04-16
29,592.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ฯ จำกัด
57015772
2015-04-16
64,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-09-01
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด
IV573149
2015-04-16
17,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-08-28
บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด
5707992
2015-04-16
1,920.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-12
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5709-0682
2015-04-16
12,960.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
452024
2015-04-16
3,600.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีแอล
VW57101315
2015-04-16
4,335.00
ตั้งเบิกได้
2015-05-21
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
14BU15462
2015-04-16
5,250.00
ตั้งเบิกได้
2015-06-08
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
M5708-0572
2015-04-16
40,000.00
ตั้งเบิกได้
2015-07-24
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
571129474
2015-04-16
35,600.00
ตั้งเบิกได้